- Statens tilbud er så dårlig at det er er trussel for utviklinga og rekrutteringa til jordbruket, sier fylkesleder Grete Liv Olaussen. For å markere vår misnøye har vi tatt turen til Vadsø. Det er her statens fremste talsmann finnes, nemlig Fylkesmannen.

Over 20 frustrerte bønder deltok i aksjonen. Noen hadde mistet framtidstrua etter at statens tilbud ble lagt på bordet. Mange frykter at distriktsjordbruket utarmes til fordel for mer sentrale jordbruksområder sørpå.

 

 

For kommentarer kontakt Grete Liv Olaussen tlf. 41 64 61 68.

 

Bonde-demonstrasjon

Jeg selger kvota