Siloslått

- Nedgangen skyldes nok en sen vår sørpå, tror nestleder i Finnmark Bondelag Vegard Hykkerud. - Og økningen her oppe kommer av den flotte sommeren vi hadde i fjor. Når klimaet ser ut til å endre seg, vil det bli enda viktigere å ha et aktivt jordbruk over hele landet, mener han.

-Jeg tror at været i større grad enn før kommer til å påvirke drifta på gården, særlig når det gjelder dyrking, sier Hykkerud. - Utfordringa for bøndene framover er å tilegne seg ny kunnskap og holde seg oppdatert på dette som går på gress-sorter og produksjon av fôr til egne dyr. Med dagens krav til effektiv og rasjonell drift  gjelder det å kunne produsere gras av høyest mulig kvalitet til lavest mulig pris på gården. Og da er det ikke alltid slik at det som fungerte for 20 år siden, fortsatt er best i dag, mener Hykkerud.

Det gjøres en del forskning på dyrking og sortsutvikling, men Hykkerud hadde gjerne sett at det var enda mer. Han tror at framtidas jordbruk i Finnmark vil by på nye muligheter, det gjelder bare å finne de.

 

For mer kommentarer kontakt Vegard Hykkerud på tlf. 95863566.

 

Les mer om avlinger hos Statistisk sentralbyrå