Nordre Varanger Bondelag gjennomførte årsmøte 21 oktober og fylkesleder og organisasjonssjef stilte på møtet.

Sauebønder i lokallaget har hatt en svært utfordrende beitesesong, der tap til bjørn og jerv er betydelig. I år har man hatt en spesielt utfordrende situasjon der minimum 5 bjørner har vært innom beiteområdene og slått sau i løpet av sommeren.

Varangerfjorden har Finnmarks største tetthet av sau på beite. Området kjennetegnes med noe av Norges beste beitekvalitet, noe som man igjen ser på tilvekst og slaktekvaliteten på lammene. Området er ett prioritert beiteområde, men allikavel opplever man betydelige tap hvert eneste år til våre store rovdyr.

Alle deltagerne på årsmøtet er enige om at noe må gjøres. Man får fellingstillatelse på skadedyr, men stivbeint regelverk, byråkrati og store avstander vanskeliggjør etablering, organisering, drift og avlønning av jaktlag. Dette gjør at skadedyr får holde på gjennom store deler av beitesesongen uten at man klarer å ta de ut. Dette er verken landbruket eller forvaltninga tjent med.

Finnmark og Nordre Varanger Bondelag vil jobbe hardt gjennom vinteren slik at når neste beitesesong står for døren så skal man være bedre forberedt. Målet er at skadedyr må tas ut raskt og effektivt så snart fellingstillatelse foreligger.