I tillegg til ordinære årsmøtesaker, vil Nortura orientere om muligheter innenfor storfekjøttproduksjonen.

Fylkesleder i Finnmark Bondelag Ola Tangen vil også delta på møtet. Han skal orientere om aktuelle saker i Bondelaget, og diskuterer gjerne landbrukspolitikk med forsamlingen.

Velkommen.