Dyktige bønder og et engasjert fylkesstyre avholdt sitt årsmøte i Kautokeino. Det var hyggelig å kunne møtes ansikt til ansikt etter flere år med digitale årsmøter. Endelig samles vi igjen, sa fylkesleder Lise Skreddernes, som har gledet seg til dette etter å ha styrt fylkeslaget gjennom to "korona-år" og utallige digitale møter. 

Foto: Årsmøtedelegater på Thon Hotell Kautokeino

 

På fredag ble det avholdt valg av fylkesstyret, som består av: 

Lise Skreddernes, leder

Bjørn Tore Søfting, nestleder

Sven Reimer Anderssen, styremedlem

Liv Heidi Losvar, styremedlem

Jørn Sandberg, styremedlem

Jon Evald Hætta, 1. vara

Jenny May Wickstrøm, 2. vara

Marit Kjellmann, 3. vara

 

Torsdag 24. mars var satt av til å fordype seg i enkeltefagfelt. Årsmøte var så priviligert og hadde flere gode innlegg om aktuelle saker, 

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård hadde et innlegg om "Samla plan", hvordan vi skal sikre et godt grunnlag for en god jordbruksavtale gjennom politisk og opinionsmessig arbeid. Samhold i hele organisasjonen - bruke alle tre ledd i målrettet arbeid – tett samhandling mellom lokallagene, fylkeslag og Norges Bondelag sentralt. 

Foto: Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag

 

Vi er nok alle samstemt om at inntektene i jordbruket må løftes opp på samme nivå som resten av samfunnet. Et samlet landbruk står bak #landbruksløftet. Prosjektet er en del av det arbeidet Bondelaget allerede gjør for bonden hver dag, men skal også ligge litt på siden av alt det andre Bondelaget gjør med tanke på inntekt. – Vi har et klart oppdrag om å tenke bredt og kreativt når vi skal gi innspill til hvordan nå målet om inntektsvekst. Vi skal også se på hva vi trenger ytterligere av utredninger i tillegg til det vi selvfølgelig allerede kjenner til, sier Solbakken som jobber med prosjektet. Han deltok på årsmøtet via Teams.

Foto: Simen Solbakken, Norges Bondelag

 

John-Erik Skjellnes Johansen, styremedlem i Norges Bondelag, holdt blant annet et innlegg om aktuelle saker i Norges Bondelag. At man har fokus på å øke inntektene i jordbruket er ikke overraskende, noe som John-Erik kalt for jobb nr 1. Det politiske handlingsrom er bedre enn på lenge, men behovene har heller aldri vært større. Det er betryggende at Norges Bondelag har fokus på å bedre inntektene i jordbruket. 

Foto: John-Erik Skjellnes Johansen, styremedlem Norges Bondelag

 

Sametinget var representert på årsmøtet med Anne Torill Balto, politisk rådgiver og John Osvald Grønmo, seniorrådgiver. De holdt foredrag om Sametingets politiske arbeid for jordbruket. Sametinget gir hvert år innspill til jordbruksavtalen. Både nærings- og kulturkomiteen og plenum behandler innspillene. Vedtaket presenteres for politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet.  Sametingets innspill er førende for Sametingets arbeid med jordbruk. «Jordbruket spiller en betydelig rolle som grunnlag for sysselsetting, verdiskaping, produksjon av matvarer og som grunnlag for bosetting i samiske områder». 

Foto: Anne Torill Balt, politisk rådgiver Sametinget

Som vanlig offentliggjøres kåringen av årets lokallag i forbindelse med årsmøte middagen. Årets lokallag 2021 ble Tana Bondelag. De hadde 108 medlemmer pr. 31.12.2021. Har deltatt på årsmøte og ledermøte i Finnmark Bondelag. Arrangerte traktor aksjoner i Tana. Har jobbet blant annet med jordbruksforhandlingene, Høringsuttalelser: Forslag om dressurområde for hund i kommunen og Forslag til endringer i forskrift om regionale miljøtilskudd. Planlegging av kurset «Bli tryggere sammen» sammen med prosjektleder ved Tana videregående skole. Arrangert politisk debatt-møte i samarbeid med Finnmark Bondelag.

Foto: Mari Trosten, leder Tana Bondelag, mottak diplom som årets lokallag av Lise Skreddernes, leder Finnmark Bondelag. I tillegg mottar årets lokallag kr. 5 000,- 

Selv om det er et mål å oppnå et resultat som gjør det mulig å inngå en avtale i jordbruksforhandlingene, skal de som forhandler på vegne av jordbruket være trygge på at det er lagt gode aksjonsplaner om det blir nødvendig å gå til brudd med staten. Vår oppgave er å vurdere og å foreslå aksjoner hvis det blir brudd i jordbruksoppgjøret, sa John-Erik Skjellnes Johansen, styremedlem i Norges Bondelag og leder av Aksjonsutvalget.

Foto: Agent 007, James Bond holdt innlegg om årets aksjonsberedskap ;)