I sitt innlegg sa Tangen at begrepet arktisk landbruk ble tatt i bruk allerede i 1996 i landbruksplanen for Alta kommune. Siden da er begrepet blitt tatt opp i det politiske miljøet, sist i landbruks og matmeldinga Velkommen til bords. Han ser for seg at begrepet også kan brukes kommersielt om det produkter som landbruket i Nord-Norge produserer. – Vi ønsker at arktisk landbruk skal bli en merkevare som både kan nyttes i markedsføring av lokalmat og nisjeprodukter, men også på de produkter fra den tradisjonelle næringa, sa Tangen. Han mente at det da var viktig at det legges noen kvalitetskriterier i bunnen, som kan skille det arktiske landbruket fra andre Nord-norske landbruksprodukter.

- Merkevarebygging er imidlertid ingen enkel sak, og det er viktig at alle ledd fra jord til bord er med i prosessen, sa Tangen. - Dette innebærer at også Nortura og Tine, sammen med dagligvarekjedene, kan se fordelen med landbruksprodukter fra landsdelen. Det er viktig at også de kan bidra til salg og markedsføring, mente fylkeslederen.

Tangen var klar på at også bonden har en nøkkelrolle i dette arbeidet. Viljen til å satse på landbruk er bedre i Finnmark enn i mange andre fylker, men dette kommer ikke av seg selv. – For at bonden skal satse i næringa, må flere forhold ligge på plass: gode politiske rammebetingelser og en god kommunal landbruksforvaltning er nøkkelfaktorer for at gården skal drives videre, sa Tangen.

Han uttrykte videre bekymring for at kommunene velger bort landbrukskontoret i kampen om andre lovpålagte oppgaver. – Kommunen har en nøkkelrolle for landbruket, sa Tangen. – De er arealforvalter, saksbehandler for økonomiske saker og rådgivere for mange at de ordningene som finnes i jordbruksavtalen. Kompetente personer på landbrukskontorene som har tid og mulighet til næringsutvikling, er utrolig viktig for landbruksutviklinga i kommunene, sa Tangen.

 

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.