Finnmark Bondelag har gjennomført en vervekonkurranse mellom ledermøtet i november og fram til årsmøtet 17 februar. Her premierte man beste verver, det lokallaget som har vervet flest medlemmer i prosent og man premierer det lokallaget som har vervet flest medlemmer

Flere har aktivt jobbet for å rekruttere nye medlemmer til sitt  lokallag, noe som medfører at Finnmark Bondelag ble det fylkeslaget i Norge som for andre år på rad opplevde størst medlemsvekst i prosent (9,5 % i 2015).

Britt-Mari Andersen fra Tana ble årets verver med 16 nye medlemmer. Hakk i hæl fulgte Lasse Johnsen med 11 medlemmer og Anne May Olli med 7 nye medlemmer.

Det lokallaget med  prosentvis størst vekst var Karasjok med 35 % medlemsvekst, og Tana ble det lokallaget med størst vekst i antall nye medlemmer.

Vi gratulerer med svært god innsats