Det avholdes til sammen 4 møter spredt rundt i fylket i løpet av dagene 28-29.oktober. Du finner oversikt over møtested og tidspunkt her

Programmet for møtene er:

 • Orientering fra beitelagsledere
 • Næring og rovvilt i Finnmark
  • Om prosjektet og pågående aktiviteter
  • Vurdering av beitebruksprosjektet i Finnmark
  • Elektronisk overvåking av beitedyr; organisering av bruk av radio- og e-bjeller
 • Fylkesmannen i Finnmark
  • Hva går FKT-midler til i Finnmark? Hva kan støttes?
  • Endringer i erstatningsordningen for sau – hva er nytt?
  • Status på rovviltbestander og kommunale fellingslag i Finnmark
 • Diskusjon

For mer informasjon, kontakt Saga Svavarsdottir, tlf. 40 44 05 41.