Fakta om Finnmarksjordbruket
-316 aktive gårdsbruk i fylket
-101 melkebruk produserte 20 071 000 liter melk i 2015
-129 aktive sauebruk med 11 430 vinterfora sau
-0,2 % av fylkets totalareal er fulldyrka
-Landbrukets verdiskapning i 2014 var stipulert til 110 million kr
-Landbruket med sine 300 årsverk bidrar med ringvirkningene som tilsvarer 450 andre arbeidsplasser

I Alta deltok 3. kandidat til Stortinget Steinar Karlstrøm. Han fikk en omvisning på anlegget av meierisjef Roar Søreng. Organisasjonssjef i Finnmark Bondelag Terje Balandin deltok på rundturen.

I Tana fikk 1. kandidat til Stortinget Runar Sjåstad en omvisning på anlegget. Med han var bonde og fylkesrepresentant, Ulf Ballo og ordfører i Tana Frank Martin Ingilæ også med. Begge disse representerer også Arbeiderpartiet. Meierisjef Eirin Beate Utsi, tillitsvalgt i Tine Lise Skreddernes og vår egen fylkesleder Grete Liv Olaussen var også med på omvisningen. Omvisningen ble avsluttet med omvisning på Ulf Ballo sin gård.

Fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen sier at det er svært gledelig at Arbeiderpartiet viser økt interesse for landbruket og næringsmiddelindustrien som produserer trygg mat til det Norske folk, basert på lokale råvarer. Når vi vet at landbruket i Norge sysselsetter 90 000 personer og næringsmiddelindustrien 53 000 personer så skjønner man at næringa er for viktig til å ta som en selvfølge.

Meieriet i Tana og Alta sysselsetter i underkant av 40 ansatte. Totalt foredler de hele Finnmarks melkeproduksjon på ca. 20 million liter. Anlegget i Alta produserer konsummelk og fløte til befolkningen i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Meieriet i Tana produserer konsummelk for Øst Finnmark i tillegg til fløte, kesam, rømme, smør og filtrert yoghurt produkter for hele landet.

Fylkesleder Grete Liv Olaussen sier videre at hun håper stortingskandidatene fra Arbeiderpartiet tar med seg de inntrykk som de sitter igjen med etter omvisningen og tar opp viktigheten av Norsk matproduksjon som tema også i valgkampinnspurten.