Andre deltagere på møtet var Alta kraftlag, Statnett, Næringsforeningen i Alta, Sparebank 1 med flere. Fra Bondelag deltok Fylkesleder Grete Liv Olaussen, nestleder Markus Heiberg, lokallagsleder i Alta Lasse Johnsen og organisasjonssjef Terje Balandin. Tema for møtet var; Hvordan skape vekst i Nord?

Fylkesleder Grete Liv Olaussen tok opp følgende tema på møtet på vegne av bondelaget;

  • Konsesjonsloven

  • Investeringsbehov og ordninger

  • Infrastruktur

  • Jordvern

Etter møtet ble turen avsluttet med gårdsbesøk. Vi besøkte Rune og May Conny Johansen. De driver et moderne melkefjøs med robot og automatisert utforing av grovfor. May Conny fortalte blant annet Storberget om at når de kjøpte gården så var det plass til 7 kyr på bås. Derfra har de bygd gården opp gradvis til et moderne melkefjøs.