- Jeg synes Frank Bakke Jensen  foregriper begivenhetens gang, sier Olaussen. - Så vidt jeg vet er ikke  handelsavtalen mellom EU og USA nært forestående. Det er mange årsaker til dette, ikke minst at det er en betydelig motstand i matvareindustrien i EU mot en slik avtale. EU og USA har ulike standarder innenfor en rekke områder både i industrien og primærjordbruket.

Olaussen tror at en slik avtale kan ha store konsekvenser for de norske forbrukerne. - Vi ser allerede i dag, at vi i Norge har mindre problemer med antibiotika resistente bakterier enn i EU. Vi tillater heller ikke bruk av GMO i jordbruksproduksjonen og EU har lavt bruk av GMO. Mens USA har et av verdens mest GMO-vennlige lovverk og er verdens største produsent av genmodifiserte landbruksvarer. Jeg mener at Norge må aldri gå på akkord med den norske forbrukers matvaresikkerhet. Eksportretta industri og handel er bra, men mattryggheten er for meg viktigere enn penger, sier Olaussen.

- Det er bra at en stortingsrepresentant er tydelig i hvilke næringer han vil prioritere, men jeg er skuffet over at Frank Bakke Jensen mener at jordbruket og bøndene i Finnmark er de som skal betale prisen for at havbruksnæringa med sine milliardærer i ryggen skal få sikra markedsadgang, sier Olaussen. 

 

Kontaktperson Grete Liv Olaussen tlf. 41 64 61 68.

Les mer om TIPP- forhandlingene hos Norges Bondelag