Hun var invitert til ledermøtet for å snakke om denne problematikken. Lavere byggekostnader er trolig blant de viktigste faktorene for bedret lønnsomhet i jordbruket. Fokus på å holde investeringskostnadene nede er viktig både for bonde og bank.

– Veldig ofte er det i en byggeprosess vanskelig å tenke utenfor boksen og det etablerte systemet  Planleggere har sine standarder, og bonden har en forventning til nybygget, sa Steinmo til ledermøtet. - Utfordringen kan være at planleggere gjerne har spesifikke byggtekniske krav, mens bonden har funksjonelle krav til bygget. Å ha disse kravene klart for seg er et godt utgangspunkt når bonden kontakter planleggerne, sa Steinmo.

Som et eksempel på at det går an å tenke utenfor boksen, trakk Steinmo fram et nytt fjøs som er oppført i Sør-Varanger. Opprinnelig var kostnadsoverslaget på 10 millioner kroner. Bonden valgte å gå inn for et mer utradisjonelt bygg, og halverte dermed byggekostnadene.  Utgangspunktet er en standard ridehall, og en kompostmadrass erstatter det tradisjonelle betonggulvet. Med en noe annerledes drift og oppfølging er bonden så langt fornøyd med nybygget. Steinmo understreket overfor forsamlinga at det ikke er sikkert at en slik løsning passer for alle, og hver bonde må finne fram til løsninger som passer på sin gård.

Innovasjon Norge vil gjerne høre fra bønder som har nye tanker og vil teste ut nye byggløsninger. Innovasjon Norge kan gi ekstra støtte for å dekke noe av risikoen ved å prøve noe nytt. - Det er jo i vår felles interesse at vi finner fram til flere nye løsninger for bygg. For i større grad kunne redusere kostnadene ved nybygg i jordbruket, avsluttet Steinmo