Nyheter

Regjeringen vil gi full gass sammen med bøndene

AP og SP la fram Hurdal-plattformen i går. Innholdet i regjeringsplattformen danner et godt og nødvendig grunnlag for en snuoperasjon i norsk landbruk.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere