Nyheter

Bondevenn kampanje i Alta

Finnmark Bondelag møtte folk på Alta Amfi onsdag formiddag.

Bondevenn Frode Wilhelmsen

Leder for Alta Amfi Frode Wilhelmsen er en av Finnmark Bondelags Bondevenner.

Fylkesmannen er en Bondevenn

Fylkesmannen i Finnmark Gunnar Kjønnøy er en Bondevenn.

Bønder på Amfi i Alta

Onsdag 10.april deler bønder ut en smakebit fra norsk landbruk på Amfi storsenter i Alta.

Nye distriktsgrenser i jordbruket

En ekspertgruppe foreslår å innføre nye definisjoner av distriktsjordbruket. Finnmark Bondelag er kritiske til forslaget.

Ny lederduo i Finnmark Bondelag

På årsmøtet torsdag denne uka, fikk Finnmark Bondelag både ny leder og nestleder.

Årsmøteuttalelser

Årsmøtet i Finnmark Bondelag hadde fokus på kjøttproduksjon, stortingsvalg og rovdyr. Dette gjenspeiles også i årsmøteuttalelsene.

Sosialt fellesskap viktig

- Dyretragedier er vanskelig å forutse og forhindre, men hvis bonden har et godt sosialt nettverk rundt seg, står han sterkere. Dette tror lokallagsleder i Laksefjord Bondelag, Lise Skreddernes.

Nasjonal konferanse i Alta

I begynnelsen av april er det Inn på tunet tjenester som står i fokus i Alta. 7-9 april inviterer Norges Bondelag til en fagtur for unge bønder som vil lære mer om Inn på tunet. Og den 9-10 april inviterer Fylkesmannen til en nasjonal konferanse.

Medlemsmøte i Tana Bondelag

Lokallagene i Finnmark Bondelag er i gang med sine uttalelser til årets jordbruksforhandlinger.

Nytt program for Bygdeutvikling

Finnmark Bondelag deltok denne uka på et møte i Vadsø hos Fylkesmannens landbruksavdeling. Temaet for møtet var det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet.

Eggpakkeri i Finnmark?

Bonden Svein Slåtsveen i Bekkarfjord har planer om å å bygge eget eggpakkeri. Les mer om saken i ukas Bondeblad

Valgkomitéen med delt innstilling

Valgkomitéen i Finnmark Bondelag er ferdige med sitt arbeid.– I år hadde vi nærmest et luksusproblem, sier leder i valgkomitéen Laila H. Berntsen.

Høyre til årsmøtet i Finnmark Bondelag

Stortingsrepresentanten Frank Bakke-Jensen er blant innlederne på årsmøtet i Finnmark Bondelag, som avholdes 20-21 februar i Alta.

Rovdyrerstatninger går ned

Direktoratet for naturforvaltning melder at antallet sau og lam som tapes til rovdyr går ned. Truls Halvari i Finnmark Bondelag synes dette er positivt, men mener at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om at forebyggende tiltak hjelper.

Investerer i framtida

Statistisk Sentralbyrå meldte før jul at investeringene i jordbruket er stabile. Nestleder i Finnmark Bondelag, Einar Andersen er en av de som bidrar til dette.

Gi innspill til jordbruksforhandlingene

Mener du noe om dagens landbrukspolitikk? Kontakt ditt lokallag for dine synspunkter.

- Bruk dommen til å få erstatning for sauetap

Bondelaget oppfordrer sauebønder til å bruke tingrettsdommen der sauebonde Ola Krokann vant mot staten, til å få erstatning for sine egne sauetap.

Arktisk landbruk på kommunesamling

Fylkesmannens landbruksavdeling inviterte til samling for kommunene i Alta denne uka. Fylkesleder Ola Tangen var invitert for å innlede om arktisk landbruk.

Tana vgs består

- Jeg er veldig glad for at Finnmark Fylkeskommune i dag har vedtatt at Tana vgd. Skole skal viderføres, sier fylkeslederen i Finnmark Bondelag.

Mindre overskudd fra gården

Driftsgranskingene viser at bonden i Nord-Norge fikk et mindre overskudd i 2011, enn tidligere år. - Tallene fra NILF var ikke overraskende, sier leder i Finnmark Bondelag, Ola Tangen.

Fortsatt landbruksutdanning i Finnmark

Utvalget for kompetanse i Finnmark Fylkesting vedtok i går at Tana vgs skal bestå, melder avisa Finnmarken. Leder i Finnmark Bondelag Ola Tangen er glade for at en etappe på den politiske veien for å bevare landbruksskolen er fullført.

Behovet for landbruksutdanning

Faglagene i Finnmark; Finnmark Bondelag, Finnmark Bonde- og Småbrukarlag og Finnmark Sau og Geit, har sendt et felles brev til Finnmark Fylkeskommune om den planlagte nedleggelsen av landbruksskolen i Tana.

Ny leder i Nord-Norsk landbruksråd

Ola Tangen er ny leder i Nord-Norsk landbruksråd.

Finnmark Fylkeskommune truer landbrukets framtid

Leder i Finnmark Bondelag Ola Tangen, mener at fylkeskommunen er en trussel for landbruket når fylkesutvalget i går gikk inn for å legge ned Tana vgs

Fokus på HMS i landbruket nødvendig

Rådgiver i Landbrukets HMS tjeneste Finnmark Vidar Aastrøm er glad for at det er mye fokus på HMS i landbruket om dagen. Tidligere i år kom vi i gang med kampanjen «trygghet og helse i landbruket», en kampanje som har bred støtte og hvor alle de store aktørene i landbruket er med på laget. Kampanjen strekker seg over to år og vil bli merkbar også i Finnmark i løpet av våren 2013.

Medlemsmøte med tema rekruttering og rovvilt

I samarbeid med fylkeslaget inviterer Tana og Nordre Varanger Bondelag til medlemsmøte den 21.11.12. Tema for møtet er rekruttering til landbruket og rovdyr. Blant innlederne er Willy Ørnebakk, leder i rovviltnemda for region 8.

Leve i naturen avsluttet

- Prosjektet Leve i naturen har vist at konflikten mellom rovdyr og beitedyr ikke lar seg løse enkelt, sier Ola Tangen. Som representant fra Finnmark Bondelag har han det siste året vært med i styringsgruppa for prosjektet.

Politiker ville lære mer om landbruk

Tirsdag denne uka besøkte Bente Haug fra Arbeiderpartiet fylkeskontoret i Finnmark Bondelag. Målet med besøket var å lære mer om landbrukspolitikk. Organisasjonssjef i Finnmark Bondelag, Veronica Andersen er svært glad for at politikere tar kontakt for å lære mer om landbruk og de utfordringer som bonden har i hverdagen.

Verdens nordligste melkebruk

Bondebladet har denne uka en artikkel om verdens nordligste melkebruk. Det er Rakel Løkke som driver gården. Hun er leder i Veidnes Bondelag

Økt fokus på Finlands rolle i rovviltforviltninga

Norsk rovviltforvaltning jobber med samarbeidsprosjekter med Sverige, både når det gjelder jerv, gaupe og ulv. Men Finlands rolle i rovviltforvaltninga ser ut til å være uteglemt.

Samtaler med Fylkesmannen og Innovasjon Norge

I samtalene var det enighet om at det er store utfordringer i forhold til rekrutteringa til næringa.

Møtte fylkeskommunen

Onsdag denne uka møtte Finnmark Bondelag fylkeskommunen som en del av arbeidet foran jordbruksforhandlingene. – Vi fikk forståelse fra fylkesråden for at situasjonen i Finnmark er alvorlig, sier Ola Tangen.

Landbrukshelga i Lakselv

Det er fortsatt noen ledige plasser igjen til landbrukshelga i Lakselv kommende helg.

Lyttet til bøndene

Helga Pedersen besøkte ledermøtet i Finnmark Bondelag denne uka, og brukte mesteparten av tida til å lytte. – Det er vi glade for, sier fylkesleder Ola Tangen.

Uttalelser fra ledermøtet

Ledermøtet i Finnmark Bondelag var opptatt av rekruttering og rovvilt.

Helga Pedersen besøker Finnmark Bondelag

Ledermøtet står for døren, og da er det landbrukspolitikk som står på dagsorden for lokale tillitsvalgte i Finnmark Bondelag. I år får vi besøk av Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet.

Kurs for nye bønder

Å overta eller kjøpe gård byr på mange utfordringer. Ikke minst er det mye papirarbeid, som skal på plass. Hvis du trenger litt hjelp gjennom jungelen av regler og parpirer kan kurset for nye bønder den 20-21 oktober være noe for deg.

Godt møte med Sametinget

Fredag i forrige uke var det et møte mellom Finnmark Bondelag og Sametinget. Fylkesleder i Finnmark Bondelag er fornøyd med møtet og det engasjementet Sametinget viser for landbruket.

Jordvern må tas med i landbruksstrategier

I en uttalelse til Regional planstrategi tar Alta kommune til orde for at jordvern må tas med i Fylkeskommunens landbruksstrategi. - Det var nye toner fra Alta kommune, sier lokallagsleder Jørn Suhr. Han er glad for at kommunen ser at matjord er et knapphetsgode som må ivaretas, dersom en ønsker å ha et jordbruk på dagens nivå.

Glad for styrka importvern

- Jeg er glad for at regjeringa vil styrke importvernet for noen sentrale landbruksprodukter, sier Ola Tangen.

Traktorkontroll kan være fornuftig, men kan bli dyrt

EU-kontroll av traktorer med maks fart over 40 km/t kan være riktig med tanke på sikkerheten, mener leder i Finnmark Bondelag. Men han er ikke særlig begeistret for forslaget, for han frykter at kostnadene ved en slik ordning vil bli høye for mange bønder i Finnmark.

Fylkesnytt fra Finnmark

I fylkesmannens nyheter fra Finnmark kan du lese mye om skogen, litt om Inn på tunet og Traineeordninga. Du finner nyhetene på LMDs sider

Det viktigste er årvåkenhet i alle ledd

-Vi har forståelse for viktigheten av å hindre at gjødsel kommer på avveie. Det viktigste er årvåkenhet.

Ta vare på sikkerheten i slåtta

LHMS i Finnmark oppfordrer bøndene til å huske på sikkerheten i en travel onnetid.

Landbruket og vannkvalitet

Over hele landet jobbes det nå med en ny helhetlig vannforvaltning. Dette som en del av oppfølginga av ny vannforskrift som kom i 2006. Sist i mai inviterte Finnmark Fylkeskommune til et møte i den regionale referansegruppa for vannregion Finnmark. Finnmark Bondelag deltok på møtet, og stilte spørsmål om hvorvidt landbruket i fylket påvirker vannkvaliteten vesentlig.

Bøndene i Finnmark er optimister

-Det ser ut til at det både er satsingsvilje og tro på framtida for flertallet av bøndene i Finnmark, sier Ola Tangen. Dette stemmer for øvrig med det inntrykket han har fått som fylkesleder.

KVU og jordbruket

Leder i Alta Bondelag er ikke imponert over utredningsarbeidet som Statens vegvesen har gjort i konseptvalgutredninga for E6 gjennom Alta.

Elektronisk overvåkning av sau

Bioforsk forsker på elektronisk overvåkning av beitedyr. Truls Halvari i Finnmark Bondelag tror dette er framtida for sauebøndene.

Jordbrukets beitebruk uteglemt

- Jordbrukets beitebruk er ikke vurdert, og det er en svakhet med forslaget til vindkraftplan, sier fylkesleder Ola Tangen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere