Nyheter

Markedsregulering viktig for bonde og forbruker

Landbruksministeren har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå markedsreguleringa for jordbruket. Fylkesleder Grete Liv Olaussen frykter ikke gjennomgangen, men er avventende til evt. konklusjoner fra gruppa.

Skremt over utviklinga

Mer enn 2500000 kvadratmeter matjord, har på drøye 10 år blitt brukt til andre ting enn matproduksjon i Alta kommune Styremedlem i Finnmark Bondelag Vegard Hykkerud er skremt over utviklinga.

Fikk fornyet tillit

Grete Liv Olaussen ble gjenvalgt som leder i Finnmark Bondelag.

Årsmøteuttalelser

Årsmøtet i Finnmark Bondelag kom med 3 uttalelser

Bedre vær om sommeren gir muligheter

Foreløpige tall viser at grasavlingene i Norge gikk ned i 2013 med 11%. Bare Finnmark og Troms hadde en økning.

Fylkeskommunen somler

Finnmark Bondelag er ikke fornøyd med at Finnmark Fylkeskommune vil utsette arbeidet med strategisk landbruksplan.

Positive bønder i Karasjok

Karasjok Bondelag avholdt mandag denne uka årsmøte. Nærmere halvparten av medlemmene møtte opp og diskusjonen gikk lett over bordet.

Viktig å få tatt ut jerven

Rovviltansvarlig i Finnmark Bondelag, Truls Halvari er glad for at rovviltnemndas nestleder Fred Johnsen tar til orde for at myndighetene må sette inn helikopter for å ta ut jervekvota

Møter Finnmark Frp

Finnmark Bondelag er invitert til Fremskrittspartiets årsmøte i Finnmark kommende helg. Fylkesleder Grete Liv Olaussen drar dit, og får møte landbruksminister Sylvi Listhaug.

Glad for positiv trend

Truls Halvari er glad for at Fylkesmannen melder om nedgang i rovdyrtapene, men han advarer mot å dra konklusjonene for tidlig.

Vedtak om gaupejakt ble endret

Rovviltnemnda endret i forrige uke vedtaket om gaupejakt i Finnmark, Finnmark Bondelag var en av flere som påklaget det første vedtaket.

Ny leder i Nord Norsk landbruksråd

Grete Liv Olaussen er valgt som leder i Nord-Norsk landbruksråd.

Nytt liv i gamle fjøs

Prosjektet Jordbruk og vekst i Ávjovárri inviterer til temamøter hvor de skal se på hvordan gamle fjøs kan få nytt liv.

Glad for at Tana vgs. består

Nyheten om at Finnnmark Fylkeskommune ikke legger ned landbruksskolen i Tana, blir tatt godt i mot av fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen.

Medlemsmøte for Alta Bondelag

Alta Bondelag inviterer medlemmer til et uformelt møte onsdag 27.11.13

Landbruksskolen er viktig for næringa

Det sier fylkesleder Grete Liv Olaussen i en reportasje i avisa Finnmarken.

Møte med nye Sametingsråd

Finnmark Bondelag møtte onsdag to nye Sametingsråder Silje Muotka og Thomas Åhren.

Bondelagets tillitsvalgte i nord møtes

I dag har fylkesstyrene i Finnmark, Troms og Nordland Bondelag et felles styremøte i Tromsø.

Uttalelser fra ledermøtet

Ledermøtet i Finnmark Bondelag var opptatte av mulighetene i en ny landbrukspolitikk, endringene i jordloven og vernet av skog mot nydyrking

Mulighetene i en ny landbrukspolitikk

Finnmark Bondelag har samlet våre lokale tillitsvalgte til møte denne uka. Her fikk de både faglig påfyll og politiske impulser.

Liten forståelse for våre innspill

Leder i rovviltnemnda John Karlsen møtte i går styret i Finnmark Bondelag. Fylkesleder Grete Liv Olaussen mener at det var liten forståelse å få fra Karlsen, men har likevel tro på endringer i rovviltforvaltninga.

Samler lokale tillitsvalgte

I dag og i morgen samler Finnmark Bondelag sine lokale tillitsvalgte til sitt årlige ledermøte.

Et godt politisk vedtak

Leder i Alta Bondelag Eva K. Bjørnstad er glad for at politikerne i Alta kommune gav bonden Odd Kristensen i tillatelse til å nydyrke i Transfarelvdalen.

Prisregulering er nødvendig

- Jeg er bekymret for at det blir vanskelig å ta over gård i framtida og at norsk matproduksjon går tilbake, sier nestleder i Finnmark Bondelag Vegard Hykkerud.

Rovviltnemnda svikter beitenæringa

Som en kommentar til rovviltnemndas nye forvaltningsplan har fylkesleder og rovviltkontakt i Finnmark Bondelag skrevet et leserinnlegg.

Et overraskende valg av statsråd

Vi er veldig overrasket over at Frp har fått ansvaret for landbruksdepartementet, med tanke på at Høyre har lagt ned et stort arbeid i å foreslå reformer for landbruksnæringa i valgkampen, sier leder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen.

Unødvendig med nytt rovdyrområde

Rovviltnemnda vedtok i dag en ny forvaltningsplan for rovvilt i region 8. Sauebonde og styremedlem i Finnmark Bondelag Truls Halvari er opprørt over rovviltnemndas behandling av saken.

Svært bekymret for Finnmarkslandbruket

- Hvis Solberg regjeringa får igjennom alle sine ønsker, vil jordbruket i Finnmark raskt forsvinne.

Ikke vurdert konsekvensene

Forvaltningsplanen for rovdyr i region 8 skal vedtas. Sauebonde og styremedlem i Finnmark Bondelag Truls Halvari håper at politikerne trekker forslaget om nytt rovdyrområde på sørsiden av Varanger.

Alvorlig hvis strømmen går

Bønder bør være forberedt på langvarige strømbrudd, mener fylkeslederen.

Ny kamp for Tana vgs

Finnmark Fylkeskommune skal spare 46 millioner. Et av kuttforslagene er at gårdsdrifta ved landbruksskolen i Tana settes bort.

Jordbruket i Avjovarre

I løpet av sommeren har prosjektet "Jordbruk og vekst i Avjovarre" kommet i gang. Målet med prosjektet er å skape nyetableringer og utvikling i jordbruket

Åpent møte om jordbruksavtalen

Hvis du er nysgjerrig på jordbruksavtalen og hvilke vurderinger som gjøres under jordbruksforhandlingene, bør du komme til Lakselv hotell 31 mai kl. 13:00.

Landbrukstime i Tana

Tana Bondelag var onsdag denne uka i kommunestyret for å fortelle om landbruk og forklare sammenhenger i norsk landbrukspolitikk. Kommunestyret fikk en rask innføring i hva landbruket betyr for Tana, og hvilke konsekvenser små politiske grep kan gi for et fortsatt livskraftig landbruk i kommunen.

Litt skuffet, til tross for avtale

Regjeringa gir bøndene en mulighet for inntektsvekst som er høyere enn andre grupper. – Et helt nødvendig grep, men jeg tror ikke det er nok til å sikre rekrutteringa til næringa, sier leder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen.

Dialogmøte om rovdyr i Vadsø

Siste dagen i april møttes rovviltforvaltning og bønder til dialogmøte i Vadsø. Her finner du referatet fra møtet.

Tana-kokk er Bondevenn

Finnmark Bondelag har utnevnt kokken Jan Vidar Pedersen som Bondevenn.

Et utydelig tilbud

Leder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen, mener at staten ikke vil klare å oppfylle egne målsetninger med å øke landets matproduksjon med sitt tilbud til jordbruksforhandlingene.

Bondevenner i Laksefjord

Laksefjord Bondelag inviterte på Bondevenntreff i Lebesby 3. mai

Sauebøndene møtte rovviltforvaltning

Det var frustrerte og oppgitte bønder som møtte SNO til dialog i Vadsø i forrige uke.

Et krav med muligheter

- Kravet fra jordbruket er ikke mer enn det må være, sier leder i Finnmark Bondelag. Jordbrukets forhandlingsutvalg overleverte i dag sitt krav til staten til jordbruksforhandlingene på tilsammen 1,97 mrd kr.

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Jordbrukssjefen er en Bondevenn i Porsanger

Jordbrukssjef Ingrid Golten i Porsanger kommune er en Bondevenn.

Bondevenn i Kautokeino

Kombinertløper Håvard Klemetsen er utnevnt som Bondevenn av Kautokeino Bondelag

Overvåkning av rovdyr - åpent møte

Beitenæringa i Finnmark ønsker å sette fokus på bestandsregistreringsarbeidet og har derfor tatt initiativ til et møte for å diskutere dagens overvåkingssystem. Møtet avholdes 30. april kl. 17.00 på Rica Hotell i Vadsø.

Skuffet over Ap's lave ambisjoner

- Jeg er skuffet over at Helga Pedersen ikke har større ambisjoner på vegne av det norsk landbruket, sier Grete Liv Olaussen, leder i Finnmark Bondelag.

Vervekampanje

Verv en bonde som medlem i Finnmark Bondelag og få gavekort på 1000 kr.

Håper Sametinget kan bidra

Rovdyr er et forvaltningsområde som skaper store utfordringer i samiske beiteområder, og Finnmark Bondelag håper at Sametinget kan bidra til et en setter fokus på rovdyrforvaltning på tvers over landegrensene på Nordkalotten.

Bondevenn i Varanger

Tidligere direktør i Innovasjon Norge i Finnmark er en Bondevenn i Nordre Varanger Bondelag.

Bondevenn i Porsanger

Porsanger Bondelag har utnevnt Roald Alseth i Relacom til bondevenn.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere