Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) er etablert med 8 samarbeidende bedriftshelsetjenester med spesialiserte HMS rådgivere innen landbruk. Disse er fordelt fra Brønnøysund til Vadsø.

1531 medlemmer, økning på 50 siste år, har gjennom året benyttet seg av våre tjenester i forskjellig grad.

De 1022 foretakene (bruk) som er tilknyttet LHMS har hatt 385 HMS besøk ute hos seg. Bonden har fått råd om praktiske tiltak som skal føre til at risikoen for ulykker o.l. skal reduseres. Her er tiltaksplan et viktig arbeidsredskap. ”Rydding” i KSL kan også være et tema.

Det er gjennomført 23 fagmøter med diverse HMS tema fra ” Hvordan har vi det som bonde??» til ” Traktor på vei ”

Bondens eget HMS kurs (Praktisk HMS-arbeid) har det blitt tilbudt 45 stk av, men pga. for liten påmelding ble det gjennomført 28. Dette førte til at 280 nye bønder gjennomførte det lovpålagte kurset.

Ansatte ved våre samarbeidende bedriftshelsetjenester har utført helsesamtaler med ca 480 medlemmer. Dette har igjen ført til ca. 80 konsultasjoner i etterkant hos lege eller fysioterapeut.

28 bønder har fått bistand til å kunne fortsette i yrket på tross av helsemessige problemer. NAV, via hjelpemiddelsentralen har plikt til å vurdere tilrettelegging på arbeidsplassen slik at man kan fortsette i sitt yrke. Samlet sett er det utbetalt et beløp på mellom 3-4 millioner som har blitt tilført nord norske bønder.

Hverdagen som bonde kan også medføre ”motbakker” av diverse slag. Når vi blir klar over slike situasjoner stiller vi opp, hvis det er ønsket. Dette gjelder også for de som ikke er medlemmer. Kvaliteten ved at vi har både helsepersonell og landbruksfaglig personell blir pekt på som en stor fordel. Gjennom året har vi hatt 25 slike tilfeller. Ingen saker er like, men det å komme inn tidlig er et viktig element for å lykkes. Samhandling med andre etater er også veldig viktig.

Vi i Nord Norge står for 17 % av medlemsmassen på landsbasis i Landbrukets HMS-tjeneste. Vi har hatt en jevn medlemsøkning de siste årene. 8 flinke og godt kvalifiserte HM- rådgivere sammen med helsepersonellet på våre samarbeidende bedriftshelsetjenester står til tjeneste for alle bønder i nord. Vi ønsker derfor alle velkommen som medlemmer i Bonden Bedriftshelsetjeneste!

Med hilsen

Halle Arnes
D
istriktsleder i landbrukets HMS tjeneste.