Eiendomsskatt på "næringseiendom"

  • Tips en venn om denne siden

Fra 1. januar har grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt blitt utvidet til også å gjelde ”næringseiendommer”. Utvidelsen kom for å likestille alle typer næringseiendommer, og for å tilpasse reglene til lokale forhold.

Næringseiendom omfatter bl.a. kontorlokaler, fabrikker, tomter, parkeringshus, butikker, verksteder, kjøpesenter mv.

Begrepet ”verk og bruk”, for eksempel fabrikker, sagbruk mv., skal fortsatt være et selvstendig grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt, men vil også omfattes av begrepet ”næringseiendom”.

Ileggelse av eiendomsskatt på ”næringseiendom vil således favne videre enn ileggelse av eiendomsskatt på ”verk og bruk”.

Landbrukseiendommer skal fortsatt være unntatt.

Kommunen vil med de nye reglene få anledning til å skrive ut eiendomsskatt bare på næringseiendom i kommunen eller på alle eiendommer i bymessige utbygde områder og næringseiendom i hele kommunen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere