Vidar Meldal ble gjenvalgt som leder i Egge og Kvam Bondelag.Det møtte 13 medlemmer. Fra fylkeslaget møtte leder Trine Hasvang Vaag. Fra kommunen møtte Gunnar Vorum som presenterte utfordringer til Steinkjer-landbruket de nærmeste år i forbindelse med arbeide med delplan landbruk.
Saklista ble gjennomført uten merknader. Når det gjelder sak 10, omstrukturering av bondelag i Steinkjer, vedtok årsmøte å gå for et utvidet samarbeid mellom laga i Steinkjer på enkelte områder.
 

Arbeidsplan for 2010 - 2011:
1. HMS-kurs
2. Delplan landbruk i Steinkjer kommune
3. Jordbruksforhandlingene
4. Floghavreaksjon
5. PUB-kvelder/Sosial aktivitet med bygdekvinnelaget
6. Følge opp ajourhold av medlemslister
7. Følge opp vervekampanjen.

Tillitsverv i bondelaget 2010 - 2011:
Leder Vidar Meldal
Nestleder Tor Gunnar Aassved
Sekretær Vidar Jørgensen
Studieleder Ole Andreas Bjørnes
Kasserer Arve Klepp
Styremedlem Grim Rømo
Varamedlemmer til styret :
Pål Krister Langlid
Kristina Følling
Stig Kvistad
Oddlaug Wæhre
Bård Arne Wist

Revisor Hans P Hansen
Vara til revisor Bjarne A Wæhre

Utsending til fylkesårsmøte i tillegg til leder; Tor Gunnar Aassved

Valgkomité:
For 3 år Ola R Vesterdal
2 år igjen Arve Rønning
1 år igjen Marit Helland, leder valgkomitee’n for årsmøte 2011

Utsending til årsmøte i Asphaugen Samfunnshus; Odd Helge Eidesmo, Vararepr Øivind Sneve.