Det skal være trygt å arrangere og delta på aktiviteter i Bondelaget. Korona gjør det litt mer utfordrende å lage arrangement, men ikke umulig. Det er alltid viktig å vurdere den lokale smittesituasjonen, og følge myndighetenes retningslinjer for smittevern. Lokallaget som sosial og faglig møteplass trengs, både for det enkelte Bondelagsmedlem, og for at vi skal opprettholde den politiske slagkraften.

 

Årsmøte i lokallaget

Årsmøtet skal gjennomføres innen 1. november. Det er viktig å gjennomføre årsmøtet, fatte de vedtaka som trengs og velge et styre som skal lose lokallaget gjennom det neste året. Se fanen om årsmøtet for all inormasjon om ordinært årsmøte. 

I utgangspunktet oppfordres det til å gjennomføre årsmøtet tilnærmet som normalt med fysisk oppmøtet. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til den lokale smittesituasjonen, og dersom den tilsier at et fysisk møte ikke er forsvarlig, er det bedre å gjennomføre et digital årsmøte enn å utsette på ubestemt tid. Ta kontakt med fylkeskontoret som både kan gi råd og bistå i praktisk gjennomføring av et digitalt årsmøte. Under har vi lagt ut noen dokumenter som kan være til hjelp i planlegging og gjennomføring av årets årsmøte. 

 

Tips og råd for gjennomføring av lokallagsårsmøte under korona

Mal årsmøteinnkalling med smittevernhensyn (covid-19)

Tips til smittevernvennlig lokallagsaktivitet

Bondelagets retningslinjer for møter og arrangement i lokallaga

Skjema for risikovurdering ved arrangement

Sjekkliste for godt smittevern

Enkel registreringsliste for deltakere på arrangment