På Bygdø Kongsgård har det vært gartneri siden 1850.  Gården er i dag en del av Norsk Folkemuseum, og de er nå i ferd med å bygge opp gartneriet og området rundt.  Gartner Marianne Leisner fortalte hvordan gartneriet skal utvikles til et urbant landbrukssenter, der de blant annet skal produsere innsatsmidler til urbane dyrkere.  Under gruppearbeidet senere på dagen var utvikling av Voll gård til et urbant landbrukssenter ett av flere tema som ble diskutert.  Voll ønsker å tilby kompetanse til urbane dyrkere, og samtidig være en møteplass mellom det urbane og bynære landbruket.

Foto: NabolagshagerEt annet urbant senter er Nabolagshager som tilbyr kurs, produkter og tjenester relatert til urban dyrking i Oslo.  Daglig leder Helene Gallis brukte utvikling av Vaterlandsparken som eksempel på hvordan urbant landbruk kan bidra med både nærmiljøengasjement, integrering og bærekrafttig utvikling.

I bydelen Landås i Bergen har lokale ildsjeler etablert prosjektet Bærekraftige liv der de skal inspirere hverandre til lavere forbruk, naturvennlige handlinger, solidaritet i klimautfordrigen og gode fellesskapsløsninger. (sitat fra barekraftigeliv.no)  Mat er ett av fire satsingsområder i nettverket, bl.a. gjennom parsellhager, matkurs og takhageprosjekt. 

Ett tiltak som har sitt Gruppearbeid. Agnes Vevle Tvinnereim fra Matkollektivet nr 3 fra venstre.utspring i Bærekraftige liv er Matkollektivet som leverer kortreist mat direkte på døra i hele 10 kommuner i Hordaland.  Dette gir lokale bønder en ny markedskanal for sine produkt, og økt bevissthet hos forbrukerne på hva de spiser.  I det påfølgende gruppearbeidet ble både Matkollektivet og Trondheim Kooperativ brukt som eksempler på nye distribusjonskanaler for lokalmat.