Bydelstorg og 25-årsjubileum i Strinda Frivilligsentral

  • Tips en venn om denne siden

Søndag 12. juni i strålende vær med sol fra skyfri himmel gjennomførte Strinda Frivilligsentral sitt årlige Bydelstorg for 17. gang. Strinda Frivilligsentral er lokalisert i "Gulhuset" på Voll gård, og er en del av virksomheten som stiftelsen for Voll gård har. I styret til stiftelsen har Sør-Trøndelag Bondelag en styrerepresentant.

Deler av Bydelstorget på Strinda sett fra lembrua på Voll gård.

Frivillig arbeid er engasjerende og kjempeviktig. Det gir samhold, trivsel og tilhørighet. Strinda Frivilligsentral er kjempeviktig for Voll gård. Frivilligsentralen her bidrar aktivt og sterkt til utvikling av gården og kjerneaktiviteten her. Kjerneaktiviteten er å spre kunnskap og formidle naturbruk til byens befolkning gjennom barnas deltagelse i aktiviteter på gården. Gården som er "hele byens bondegård". Det er et unikt og viktig samspill på gården som har gitt en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

Men det er ingenting som kommer av seg selv. Å bygge opp den mest velfungerende Frivilligsentralen i byen krever sin kvinne. Daglig leder, Anne-Karin Nilssen (bildet til venstre, helt til venstre) har med pågangsmot, målretta innsats og stor tru på det hun gjør stått på og fått blant annet OpplevelsesVoll dit det er i dag. Hvem har ikke hørt om SommerVoll, HøstVoll og JuleVoll? Hun har sørget for utvikling av aktiviteter, engasjert frivillige, sett muligheter hele veien for ny utvikling og prosjekter som har gitt godt liv til Frivilligsentralen og gården. Det er en kjempeviktig jobb som gjøres slik at så mange som mulig får se, oppleve og kjenne på hva som skal til for å stelle dyr og dyrke jorda, og få den viktige kunnskapen om hvor maten faktisk kommer fra. Dette var noe av det nestleder i styret for stiftelsen for Voll gård, Berit J Sølberg, sa som representant for styret i forbindelse med Strinda Frivilligsentral sitt 25-års-jubileum.Varaordfører i Trondheim, Hilde Opoku fra Miljøpartiet de grønne, inspiserte plantekassene bypolitikerne sådde på bondelagets kampanjedag 19. april før hun holdt åpningstalen for Bydelstorget.Gartner på kompetansesenter for urbant landbruk på Voll gård, Johannes Eske Johansen, foran demonstrasjonsåkeren. Han sørger for at demonstrasjonshagen holdes åpen og gir de som stikker innom gode råd for dyrking av mat i byen.Louise Storrø prøvde vannballen som var en av aktivitetene på Bydelstorget."Luresår" (markør-sår) fra Norsk Folkehjelp var også en aktivitet - nesten litt ekkelt å se på:-)Det var også muligheter for å så sin egen miniåker. Her etableres en solsikkeåker og en salatåker... Anna Storrø (t.v) sin salatåker hadde etter noen få dager rundt 25 spirer på det knøttlille arealet en melkekartong gir, så de er nå plantet ut i en pallekarm.Ku og kanin spanderte sjokolade. Det var prosjektleder for Voll 10-16, Hege Sivertsen, som hadde engasjert ungene. Dagen før Bydelstorget hadde Voll 10-16 (10-16 står for aktiviteter for barn og unge mellom 10 og 16 år) sommerfest med 120 deltagere:-)Travelt purkeliv i fjøset på Voll gård...

Nabolagshager

Mat i byen ga inspirasjon på mange områder

Urbane landbrukssenter og nye distribusjonskanaler for lokalmat var to av flere tema som ble belyst og diskutert på konferansen om Mat i byen som ble arrangert i Trondheim 12. april.

salat

Stor interesse for Mat i byen

Da den første nasjonale konferansen om Urbant og bynært landbrukt ble arrangert i Trondheim 12. april, var det over 80 personer som hadde møtt fram for å høre mer om dette høyaktuelle temaet.

Urbant landbruk møte på Byneset april 2016

Mange spennende muligheter i bynært marked

Det var på tide å bevege seg ut av Prinsenkrysset for å se hva som rører seg i landbruket på bygda i Trondheim. Så vi dro til Spongdal på Byneset mandag kveld der Byneset Bondelag og Trondheim kommune hadde invitert til møte om bynært landbruk og muligheter med bynært marked.

salat

Nasjonal konferanse om urbant og bynært landbruk

12. april er det klart for den første nasjonale konferansen om urbant og bynært landbruk. Konferansen arrangeres hos NTNU Moholt i Trondheim, og arrangør er Nettverk for urbant og bynært landbruk i Sør-Trøndelag. Konferansen er åpen for alle interesserte. Påmeldingsfrist 6. april

Dette skjer i Sør-Trøndelag Bondelag

Torsdag
02
August

Styredag for fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag 02.08.2018

Trondheim i forbindelse med Matfestivalen
Søndag
26
August

Åpen Gård i Rissa

Reins Kloster, Hans Henrik Hornemann
Tirsdag
28
August

Styremøte i Sør-Trøndelag Bondelag 28.08.2018

Bondelagets Servicekontor, Trondheim

Våre samarbeidspartnere