Forum for planteprodusenter

Leder: Ola Kure Skinnes (korn)

John Gunnar Swang (grønnsaker og bær)

Lars Halvard Wetterstad (korn og poteter)

Ragne Helene Ravnsborg (frilandsgrønnsaker)

Hans Kristian Jensen (veksthus og frukt)

Sek: Wenche H. Redzepi

 

 

Husdyrutvalget

Leder: Ole Anders Hodnungseth (melk)

Per Olav Krekling (gris)

Lina Andal Sørby (melk)

Eirin Trintrud (geit)

Jon Øen (sau)

Thov Wetterhus (melk)

Stine Bjerkeengen (ammeku/egg)

Sek. Sissel Røed Waaler