Voksenagronomutdanningen er et tilbud til voksne som:

 • Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innenfor alle de fagområdene som er aktuelle for å drive egen gård, arbeide som husdyravløser, landbruksvikar, eller er med på annet praktisk arbeid innen landbruk.
 • Skal eller har overtatt gård
 • Er gårdbruker og ønsker faglig påfyll og/eller kompetanse dokumentert.
 • Ønsker landbrukskompetanse som et supplement til annen formell utdanning.
 • Ønsker å bygge opp formell kompetanse i kombinasjon med vurdering av realkompetanse.
 • Ønsker grunnleggende kunnskap, fordypning eller spesialisering innenfor enkelte fagfelt.
 • Ønsker mer kunnskap om natur- og miljøspørsmål.
 • Opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de kompetansemålene som finnes innenfor utdanningsprogram for Naturbruk – Vg3 Landbruk.

Undervisningsform:

 • Undervisningen er lagt opp som helgesamlinger, fra fredag kl. 19.00 til søndag kl. 13.00. Helgesamlingene innebærer praktiskteoretisk undervisning med ekskursjoner til gårdsbruk med dyr og praktisk jord- og skogbruk. Vi tar naturen inn i klasserommet. På Lien er det tilbud om kost og losji.
 • Undervisningen er en kombinasjon av helgesamlinger og selvstudium. I løpet av ett semester vil det være fire til fem samlinger. Det er ikke samlinger i juni og juli. Mellom samlingene skjer opplæringen og kommunikasjonen mellom elev og lærer via nett.

Moduler – enkeltkurs:

 • Utmark og kulturlandskap
 • Gårdsdrift
 • Traktor og maskiner
 • Økologisk landbruk
 • Plante- og husdyrproduksjon

Kurskostnad:

 • Pr. semester kr. 3900,-  + bøker + eksamensavgift
 • Det kan søkes om lån og stipend i lånekassa for utdanning

Realkompetansevurdering: Dersom du ikke har fullført videregående skole, har du rett til videregående opplæring fra det året du fyller 25 år og får dekket kursavgiften og kostnader til læremidler. Derfor er det viktig at du opplyser om dette. Realkompetansevurdering er å ”veksle” inn kompetanse som du har tilegnet gjennom praksiserfaring, kurs, tillitsverv, annen opplæring m.m.

Arrangør, samarbeidspartnere og kurssted:

 • Studieforbundet næring og samfunn, Buskerud, landbruk arrangerer agronomutdanningen i samarbeid med Ål vgs., avd. Lien og Rosthaug vgs., avd. Buskerud.

Oppstart:

Første undervisningshelg er 20.-22. januar 2017. Oppmelding til eksamen som privatist via nettet.

Kurslengde for agronomutdanning:

 • 3 år
 • 4-5 samlinger pr. semester.

For spørsmål og påmelding ta kontakt med:

Ingrid M. Bermingrud Terum, SNS Buskerud, Landbuk

Mobil +47 91 11 60 80, E-post: IngridT@naeringogsamfunn.no