Korn – nøkkelen til økt sjølforsyning

Årets jordbruksforhandlinger økte målprisen på hvete med 20 øre. Det ble i tillegg innført et eget arealtilskudd for hvete på 100 kr /daa og det ble innført et eget arealtilskudd for proteinvekster på 200 kr/daa.  Arealtilskuddet i randsonene er også økt, og det bevilges mer penger til drenering.

Dette er et skikkelig løft for kornproduksjon. Med dette grepet stimuleres det til å produsere hvete der vi kan, samtidig som løftet i arealtilskuddet i randsonene kan stimulere til å produsere mer korn her også.  Dette sammen med den økte prisen på mathvete på 20 øre legger grunnlaget for at vi kan øke sjølforsyningen.

Lars Fredrik Stuve, nestleder Buskerud Bondelag

Stuve legger også til at økningen i midler til dreneringer er viktig, med et klima hvor vi oftere får mye nedbør på en gang er det viktig at jordene våre er skikkelig drenert.

 

Bekymret for forsommer-tørken

Et godt jordbruksoppgjør i ryggen har ikke innvirkning på været, og kornbonden fra Veme ønsker seg regn med det første. Det er ikke så mye regn å spore på 10-dagers varselet for nedre deler av Buskerud, det er mest lokale byger som er varslet inn mot helga og da vet vi aldri hvor mye som kommer. – Jeg er bekymret, og håper ikke vi får samme situasjon som i fjor med sterk forsommertørke, sier Stuve.

Videre sier Stuve at klimaforskerne gjennom mange år har advart mot tørke og flom med varmt og tørt vårvær og desto mer nedbør i august/september. – Jeg håper det ikke slår til, avslutter Stuve.