Inntekt på dagsorden

På årsmøte i Norges Bondelag vedtok årsmøtet 5 krav til neste regjering for å øke inntekten til norsk landbruk:
1.    Inntekt på nivå med andre
2.    Økte investeringsmidler
3.    Et bedret importvern
4.    Matprodusenter må sikres rettmessig andel av verdikjeden for mat 
5.    Støtte til klimatiltak.

Norges Bondelag har også tatt initiativ til #inntektsløftet. Kraftig inntektsvekst er avgjørende for framtidas landbruk og et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft.
Dette skal vi utfordre politikerne på under debattmøte på Fossesholm, og det er Eva Nordlund fra Nationen som skal lede oss igjennom debatten. Se program her. 

 

Gårdsbesøk på Øvre Hoen
I forkant av debatten tar vi turen til Egil Chr. Hoen på Øvre Hoen, her blir det omvisning på gården og informasjon om produksjonen. Klima og landbrukets klimaplan blir et viktig tema på gårdsbesøket på Øvre Hoen.