Innovasjon Norge avd. Buskerud deler ut Bygdeutviklingsprisen hvert år og i 2016 er den tildelt Hallingskarvet Lam ved Ivar Slettemoen og Nortura avd Gol for å ha utviklet et helt nytt konsept innen lammekjøtt. Ivar Slettemoen tok initiativ til å utvikle Hallingskarvet Lam ved å videreforedle og profilere lammekjøtt slik at det gir merverdi både for forbruker og produsent.

Prisen er på kr 50.000, og gis til leverandørene til Hallingskarvet Lam. Pengene forutsettes å brukes til kompetansehevende tiltak.

Håkon Haug Laa fra fylkesstyret i Buskerud overrakte blomster og gratulasjoner på vegne av Buskerud Bondelag.

Det kreves at virksomheten som mottar prisen skal ha lagt etableringsfasen bak seg og kommet i etablert drift. I tillegg til kriteriene for Bygdeutviklingsprisen har juryen lagt vekt på følgende da Hallingskarvet Lam ble utnevnt som vinner. Hallingskarvet lam;

  • representerer en vellykket satsing med utgangspunkt i en god og markedsrettet ide fra en produsent.
  • er et godt eksempel på hvordan en god ide kan videreføres ved at samvirket bruker sine ressurser til å videreutvikle og kommersialisere ideen.
  • er et eksempel på at det er mulig å oppnå Spesialitetsmerking med lokalt forankret produksjon og foredling innenfor kjøttsamvirket.
  • Konseptet bidrar til økt etterspørsel og økt verdiskapning for produsenter av sauekjøtt.
  • Profilering av lam fra et geografisk område var banebrytende i Norge, og har blitt kopiert ved flere tilsvarende lanseringer senere.
  • Salg og profilering bidrar til økt stolthet for produsentene.