Vervestafetten går sin gang. På tråden til Buskerud Bondelag kan lokallgsleder i Gol fortelle at de har vervet 10 nye medlemmer. - Det er vi godt fornøyd med sier Øynebråten og legger til at det kanskje kommer noen flere etterhvert også som må tenke litt. Øynebråten er godt fornøyd med at de har fått med seg en av eierne på Storefjell, eier av Solstad og eier av Gol camping som nye medlemmer og peker på at de vil prøve å få fram den gjensidige avhengigheten mellom  landbruk og turisme.

Stafettveksling mellom Ål og Gol

Også lokallagsleder i Sandsvær, Henning Aannestad Pedersen kan fortelle om 5 nye medlemmer til lokallaget, også de håper å få noen flere etterhvert.  Når Buskerud Bondelag har Aannestad Pedersen på tråden er det veksling med Øvre Eiker på gang dagen etter. Vi takker Gol og Sandsvær for innsatsen og ønsker Øvre EIker Hemsedal som er neste lag lykke til.