Brita åpnet med å reflektere over den nye politiske situasjonen og slo fast at situasjonen blir utfordrende framover. Hun poengterte også at vi må få et bedre nettverk mot den blåblå regjeringa og at det framover vil bli viktig å bygge allianser og nettverkt. Utfordringen gikk også til lokallaga – bruk det lokale netteverket deres oppfordret Brita Skallerud.

Mer enn noen gang er det viktig at vi er en slagkraftig organisasjon, sa Skallerud.

Brita Skallerud motiverer deltakerne på regionmøtet på Tyrifjord Hotell til verving!

Plass til mange flere medlemmer i Buskerud Bondelag!

Buskerud Bondelag har 3.733 medlemmer – med et befolkningsgrunnlag på 270.000 mennesker har vi et potensiale på 266.267 nye medlemmer, sa Skallerud og understreket at mange ikke er medlemmer i Bondelaget simpelthen fordi de ikke har blitt spurt. Hun oppfordret videre til å se på venner og familie – er det noen her som ikke er medlemmer og burde bli det?

Brita spurte de frammøtte; Hvem kan vi spørre?  - Aktive bønder og grunneiere står selvfølgelig øverst på ønskelista, men vi må ikke glemme å spørre landbruksinteressert ungdom og andre med hjerte for norsk mat- og matproduksjon.

Forsamlingen tok en pause for å ringe til potensielle medlemmer, og kveldens resultat må vi si oss godt fornøyd med. Under opptellingen kunne fylkesleder og organisasjonssjef konstatere at kvelden hadde innbrakt 7 nye medlemmer og 28 potensielle nye medlemmer.

Nå gjelder det bare å fortsette det gode arbeidet!

Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag og deltakerne på regionmøte på Tyrifjord Hotell 27.11.