Fylkesleder Egil Christopher Hoen ønsket velkommen til ledermøte. Hotelleier og lokalmatgründer Olav Lie-Nilsen fortalte oss hvordan han bygget opp gården Øvre Kjekshus fra grunnen. – Vi må være stolt av det vi driver med - å produsere mat er verdens viktigste jobb slo lokalmatgründeren fast med ettertrykk.

Olav Lie-Nilsen forteller om purka Dagmar som ble til pølse med fennikel.

Etter åpningen var det duket for «Politisk verksted». Arild Bustnes, næringspolitisk sjef i Norges Bondelag og fylkesleder Egil Chr. Hoen loset oss igjennom med innledninger først før vi gikk løs på gruppearbeidet. – En ting er sikkert, det blir nok å gjøre framover kunne Bustnes og Hoen fastslå og refererte til blant annet jordbruksmelding, bioøkonomistrategi, skogmelding, kommende jordbruksmelding og ikke minst Stortingsvalget neste år. – Ved valget må vi sørge for at landbruks- og matpolitikk blir en viktig del av dagsorden sa Bustnes.

Bustnes refererte også til IPSOS omdømmeundersøkelse. – Vi er best på omdømme og tillit i befolkningen, men kan bli bedre på kunnskap ute i befolkningen. Målet vårt må være at vi skal bli bedre også egen anseelse ved neste undersøkelse slo Bustnes fast. Det var også rom for spørsmål og kommentarer under denne bolken.

Arild Bustnes, næringspolitisk sjef i Norges Bondelag

Fylkesleder Egil Christopher Hoen

 

Vi hadde laget flere case dere gruppene fikk bryne seg på ulike oppgaver og møtte alt fra «ordførere», «politikere» og «næringslivsfolk» hvor fylkesstyremedlemmer, administrasjon og gjestene fra Norges Bondelag hadde fått forskjellige roller. Etter evalueringen å dømme var dette svært vellykket.

Arild Bustnes alias Ronald Bergsprekken og Håkon Haug Laa alias Gunna Gundersen klare til å ta i mot en av gruppene.

Gruppearbeidet etter poltisik verksted. Deltagerne var godt forberedt.

Flere av gruppene i aksjon

Her diskuteres eiendomspolitikk i møte med "politikerne" , Ole Andreas Lilloe-Olsen og Ole Hans Ullensrød hadde tatt på seg rollen som politikere.

Wiggo Andersen fra Lier og Magne Øynebråten fra Gol hadde forberedt seg godt til å møte sine politikere

Siden Buskerud Bondelag fyller 70 år i år var et historisk tilbakeblikk også helt på sin plass. Seniorrådgiver Ole Andreas Lilloe-Olsen loset oss igjennom 70 år på 10 minutter. – Det gikk ute et sirkulære som ble sendt etter styremøte i Norges Bondelag i mai 1946 om at kretsene skulle legges ned kunne Lilloe-Olsen fortelle og fortsatte: -Buskerud bestod den gangen av kretsene Ringerike, Hallingdal, Numedal og Buskerud. Buskerud Bondelags første sekretær var Lars T. Bjella og på det første årsmøte i 1947 ble Rolf Eriksrud valgt til lagets første leder.

Seniorrådgiver Ole Andreas Lilloe-Olsen tok oss igjennom  Buskerud Bondelag sin historie.

Det var også satt av tid til å diskutere det grønne skiftet. Her beveget vi oss fra det overordnede som 1.nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming tok seg av. Deretter kunne Ole Petter Løbben. prosjektleder på Treklyngen fortelle oss hva som skjer i skogindustiren før Håkon Haug Laa fra fylkesstyret rundet av å dra det hele ned på gårdsnivå og fortelle om solcelleanlegget som han har montert på låven.

– Det er merkelig at klimadebatten dreier seg så mye om jordbruk og kjøtt når den store synderen er fossilt brensel, sa Bjørn Gimming.

Første nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming dro oss igjennom landbruket i det grønne skfitet.

Ole Petter Løbben fortalte at all foredling av trevirke på vestsiden av Mjøsa og Oslofjorden er borte. Sagbrukene levere fortsatt, men lever et vanskeligere og mer usikkert liv. – VI har fokus på masse og energivirkeindustri for å gjenvinne balansen i regional virkestrøm sa Løbben.

Håkon Haug Laa forklarer hvordan han har tatt i bruk socelleteknologi på gården.

Håkon Marius Kvæken fikk æren av å avslutte fredagen. Kvæken er blant annet storfebonde og kjent som Radio Norges husbonde. Det ble et fyrverkeri av en avslutning på fredagens program hvor Kvæken serverte den ene historien etter den andre på løpende bånd, men med et viktig budskap i bunn: - Stå sammen og ta vare på alle var Kvækens budskap fredag ettermiddag.

Håkon Marius Kvæken avsluttet programmet fredag ettermiddag.

Fredag kveld var det duket for trivelig bordsete med god mat, og flere taler under middagen. Buskerud Bondelag fikk overrakt blomster og gaver sammen med gode ord fra blant annet Norderhov Sogneselskap og Buskerud Bygdekvinnelag

Harald Fageraas overrekker blomster fra Norderhov Sogneselskap

Mette Rustand med lykkeønskninger og bok fra Buskerud Bygdekvinnelag.

Lørdag morgen tok fylkesleder Egil Chr. Hoen for seg hva som skjer i Buskerud framover og hvilke saker vi jobber med.  Arild Bustnes informerte om prioriterte saker fra Norges Bondelag.

Vi har mange flinke lokallag i Buskerud og på lørdag fikk noen av de vise seg fram og fortelle om hva de driver med under posten «Sånn gjør vi det hos oss».

Lokallagsleder i Nedre Eiker Landbrukslag var førstemann ut og fortalte om hvordan de jobber mot kommunen. – For noen år tilbake visste de ikke særlig godt hvem vi var, men vi har jobbet målrettet gjennom flere år og nå blir vi regnet med. – Vi er også invitert inn i næringsforeningen kunne Stryken fortelle.

Knut Olav Stryken om hvordan de har opprettet et godt forhold til kommunen.

Fylkesleder Egil Chr. Hoen fortalte om hvordan Øvre Eiker Bondelag gjennom flere år har klart å «holde trøkket oppe». – Jeg mener det er veldig viktig å ha et styre som jobber godt sammen og at lederen ikke må sitte å gjøre alt, det tror jeg er noe av hemmeligheten sa Hoen.

I Røyken skulle kommunen lage kulturminneplan.  – Vi kunne observere at det hos mange var folk rundt og tok bilder på gårende uten at vi var blitt varslet kunne Hans Petter Transeth fra styret i Røyken Bondelag fortelle. Det så ut til å bli lagt mange restriksjoner på mange av gårdene i kommunen. – Dette måtte vi umiddelbart ta tak i og inviterte til informasjonsmøte i kommunehuset. -Aldri tidligere har kommunestyresalen i Røyken vært så full kunne Transeth fortelle.

Hans Petter Transeth fra Røyken Bondelag om hvordan de forholdt seg når kommunen skulle utarbeide kulturminneplan.

Per Ullern fra Hole landbrukslag fortalte om hvordan Hole landbrukslag satte jordbruket og bøndene i Hole på kartet under Tour of Norway. – Det begynte med at Ringerike Utvikling samlet ulike aktører for å få fram ideer om hvordan vi kunne sette området vårt på kartet. – Vi tente på ideen og laget i stand samling for hele bygda og markerte oss med bannere som vi festet på traktorer ,god stemning og liv og røre langs løypa.Det hel endte med at vi kom på riksdekkende fjernsyn kunne Ullern stolt slå fast.

Per Ulelrn fra Hole Landbrukslag forteller om da de kom på riksdekkende TV og ble intervjuet av Dag Otto Lauritzen

Også lørdag måtte deltagerne til pers og jobbe i grupper med hva laga planlegger av aktiviteter framover.

Gruppearbeid.

Lokallagsarbeid sto også på programmet lørdag, her hadde kontoret «dugnad» med innledning på forskjellige temaer fra verving og nye hjemmeside til viktige aktiviteter i lokallaga og bruk av sosiale medier.

Vi takker alle deltagere, innledere og gjester som bidro til at vi fikk et vellykket ledermøte i Buskerud Bondelag!