Buskerud Bondelag og  Buskerud bonde- og småbrukarlag sto for en av de mange postene. Her måtte lagene både tippe vekt på sau og lam og svare på spørsmål om fotosyntesen og melkyr.

- Elevenes kunnskap om fotosyntesen lover godt for framtida sier en samstemt trio fra bondelaget og småbrukarlaget i Buskerud. De kunne bekrefte at deltagerne svarte godt på spørsmål om fotosyntesen. -Det lover godt for framtida sier Lina B. Sørby.

 

 

Fra venstre Lina B. Sørby fra Bondelaget, Elin Bergerud Bonde- og småbrukarlaget og Liv Astrid Varlo fra Bondelaget holdt orden på lagene på næringas post i løypa.

Den glade trioen kunne fortelle at lagene måles både på måloppnåelse og samarbeid og kunne fortelle at det var mange både gode og artige resonnementer som ledet fram til svaret.

I år var også andre naturbruksskoler utenfor Buskerud invitert. Elvene fra Melsom kunne bekrefte at de hadde hatt en spennende dag. – Det er viktig å komme seg ut, og vi kommer gjerne igjen til neste år sier et samstemt lag fra Melsom.

 Her tippes det vekt på sau og lam.

Her utfordres lagene på spørsmål om både fotosyntese og melkekyr.

Også næringa stilte lag i år, og de påsto også at formen var prikket inn til å være på topp under konkurransen. Laget besto representanter fra Fylkesmannen, Viken Skog, Norskog, Skogselskapet,  Buskerud Bonde- og småbrukarlag og Buskerud Bondelag. Landbruks- og miljødirektør Gunhild Dalaker Tuseth stilte sporty opp og prøvde å flytte tømmer med lastbærer. – Dette var artig, men krever stor presisjon fastslo landbruks- og miljødirektøren.

Laget fra næringa med representanter fra Fylkesmmanen, Viken Skog, Norskog, Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og småbrukarlag. Fylkesleder Egil Chr. Hoen og styremedlem Ole Hans Unelsrød stilte for Buskerud Bondelag.

Landbruks- og miljødirektøren gjør seg klar til å håndtere lastbærer.

Landbruks- og miljødirektør Gunhild Dalaker Tuseth konstanterer at det er presisjonsarbeid å håndtere lastbærer.

Fra Buskerud Bondelag deltok fylkesleder Egil Chr. Hoen og styremedlem Ole Hans Unelsrød. – Vi er svært fornøyd med opplegget sier de to.

Totalt stilte det 15 lag som jobbet seg igjennom 11 poster som inneholdt alt fra øksekasting til håndtering av lastbærer, tippe vekta på sauer, skyting på skytebane og mange andre spennende oppgaver.