Næringa går sammen om arrangementet.

Arrangementet er tradisjonsrikt og er et samarbeid mellom Felleskjøpet, Norderhov Sogneselskap, Hole Landbrukslag og Ådalen landbrukslag. – Mange kommer igjen år etter år, og både store og små koser seg, sier Harald Fagerås, leder i Norderhov Sogneselskap.

 

Mange aktiviteter

De lokale bondelagene har ansvar for ulike aktiviteter, i år kunne de skilte med quiz og ungene fikk også mulighet til å sette poteter. – Vi gikk tom for quizlapper før arrangementet var ferdig kunne quizmastere Tom Ragnar Berg og Petter Strande fortelle. Nina Basberg sørget for at ungene kunne sette poteter og ta med seg hjem.

Quizmastere, Petter Strande og Tom Ragnar Berg.

Infoplakat ved quiz-stasjonen.

Nna Basberg sørget for at ungene kunne sette poteter.

De lokale bondelagene har også ansvar for å sørge for at parkeringa går riktig for seg. Hopping i høyet og å titte på dyra er alltid populært. Her kunne de besøkende både se på både storfe, griser, lam, kyllinger og høner.

Parkeringsvaktene i aksjon.

Et stort trekkplaster i år var også traktorsimulatoren som de lokale bondelagene hadde lånt fra Øvre Eiker Bondelag.

-Vi er svært godt fornøyd med arrangementet og besøkstallet, sier Fagerås.

Traktor av litt eldre modell.

Røyse Frukt og bærpresseri var på plass, her representert ved Ingvild Collet-Hanssen