Studieforbundet Næring og Samfunn Buskerud (tidligere Bygdefolkets studieforbund) planlegger mange kurs rettet mot folk i landbruket utover sommeren og høsten.

  • Bedre Bonde
  • Unge Bønder
  • Eierskiftekurs
  • Miljøplan. Hvordan utarbeide miljøplan?
  • Plantevernkurs (nye og eksisterende brukere av plantevernmidler). Se egen sak på nettsida.
  • Agronomutdanning for voksne
  • Seminar om grunneiers rettigheter

Les mer om det enkelte kurset i vedlegget her:

 

All info om kurs og seminarer vil bli lagt ut på hjemmesida til Studieforbundet Næring og Samfunn Buskerud

Ved spørsmål, ta kontakt på: Tlf 32 10 99 56, mail bjarne.strom@naeringogsamfunn.no