Første stopp på kornutvalgets fagtur var Graminor-Bjørke forsøksgård. – Det er spennende å møte dedikerte kornprodusenter, sier Unelsrød.

Kornutvalget besøkte også NIBIO Apelsvoll hvor presisjonsjordbruk stod på agendaen. Det jobbes godt med FoU i Norge og planteforedlere, forskere, såvarefirmaer og rådgivere legger ned mye arbeid til glede og nytte for norsk matproduksjon.

Kornutvalget fikk også høre om den nye byggsorten Rødhette som er utviklet hos Graminor. De kunne fortelle at det tar 10-15 år fra man starter med foredling av en ny kornsort til den er ute på markedet.

- Vi avsluttet turen med gårsbesøk hos Hans Aamold i Nannestad som viste oss sin nye mobile konrtørke og lagersiloer. Det er alltid lærerikt og nyttig  med slik fagrurer avslutter Unelsrød.

Kornutvalget i Norges Bondelag på tur "Mjøsa rundt"