Kjell Terje Løver fra Nore og Uvdal og Lars Halvard Wetterstad fra Sandsvær Landbrukslag har takket Ja til nye to år som styremedlemmer. Gabriela Lundberg går ut av styret og som ny 1. vararepresentant innstilles Signe Røren Dahlen fra Øvre Eiker Bondelag. Egil Chr Hoen fra Øvre Eiker ble valgt for to år som styremedlem i fjor og dermed ikke på valg i år.

Du kan lese hele innstillingen her.