Neste uke blir det temamøter i Buskerud om grovforsituasjonen og fylkesleder Hoen oppfordrer både husdyrprodusenter og kornprodusenter til å møte opp og maner til samhold i næringa slik at vi tar vare på alt som kan brukes til for.

Møteserie - grovfòrsituasjonen

Neste uke blir det temamøter om grovfor i Buskerud. Møtene er et samarbeid mellom Felleskjøpet, Nortura, Tine, Bondelaget og NLR i  Buskerud. Se egen sak om dette.

Møtene er som følger:

Tirsdag 10. Juli kl. 19.00- Solhov Grendehus, Modum

Onsdag 11.Juli kl. 11.00 – Felleskjøpet Gol

Onsdag 11.Juli kl. 19.30 – Rødberg Hotell

Programmet finner du her

Fagsjef jordbruk hos Fylkesmannen i Buskerud, Otto Galleberg vil også være til stede på alle tre møtene.

 

Info om avlingsskade

Første bud når det gjelder avlingsskade er å gi beskjed til lokalt landbrukskontoret så fort dere ser at det kan bli snakk om avlingsskade.

Bondelaget har samlet mye nyttig informasjon om avlingsskade på et sted. Dette finner du her:

https://www.bondelaget.no/avlingsskade/

Her finner du lenke til Fylkesmannen i Buskerud vedrørende avlingsskade.

https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Landbruk-og-mat/Jordbruk/erstatning-ved-klimabetinget-avlingssvikt/torkeskade-i-korn---arealtilskudd-og-avlingsskadeerstatning/

 

Kontaktinformasjon

Du kan også ta kontakt med organisasjonssjef Wenche H. Redzepi (tlf 92 41 41 37) eller fylkesleder Egil Chr. Hoen (tlf 90 75 19 87) om du har spørsmål.

Det er en utfordrende situasjon for bonden, vår oppfordring er å ta vare på hverandre .