Takk til alle som bidrar

Karl Henrik Berke er prosjektleder for Velg Naturbruk og primus motor for 59 grader Topptur.  – Vi er helt avhengig av alle som stiller opp og er involvert for å få til et slik arrangement sier Berke. En stor takk til både sponsorer, de som stiller på postene med oppgaver og alle som er involvert, og nevner som eksempel Felleskjøpet som stiller opp med ny dem.traktor.

Buskerud Bondelag fikk bruke traktoren til posten med pallestabling. - Dette er det bare moro å være med på, sier Ole Hans Unelsrød som er godt fornøyd med dagen. I sin gjennomgang av oppgaven la han også vekt på at vi bedømte sikkerheten.

Flinke elever

-Vi har fått tilbakemelding fra alle postene om at det er flinke elever, det er veldig hyggelig å høre sier Berke og legger til at denne næringa er verdt å satse på. I år var det også endelig noen som klarte å vippe Saggrenda ned fra førsteplassen, Buskerud Landbruksskole stakk av med seieren, Saggrenda tok 2. plassen og Tomb landbruksskole kom på tredje. I år var det med deltagere fra Buskerud Landbruksskole, Saggrenda , Tomb, Natur videregående, Kalnes og Hvam.

Imponerende arrangement sier fylkesleder Haug Laa

Fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa var med på arrangementet for første gang og gikk på det såkalte VIP-laget med deltagere fra blant annet næringa og fylkesmannen. – Imponerende arrangement, sier Haug Laa og skryter også av finalen og middagen til slutt som blant annet bød på helgrillet elg. VIP-laget måtte ta til takke med en sjette plass, men som Haug Laa sier; det er bra at det er ungdommen som er flinkest, siden det er de som skal inn i næringa.

Buskerud-elever dirigerer de som skal stable paller med traktor

Løsing av teorioppgaver på traktorposten

Karl Henrik Berke i farta sammen med elver fra Buskerud landbruksskole

Ole Hans Unelsrød fra styret i Buskerud Bondelag forklarer traktoroppgaven.

Mer pallestabling

Deler av VIP-laget får forklaring før traktoroppgaven.