Thorleif Müller, fylkesleder i Vestfold Bondelag, ledet gårsdagens møte. Innledningsvis reflekterte han litt rundt prosessen og den inngåtte avtalen. -Jeg er imponert over forhandlingsutvalget, både jobben de gjorde og forhandlingsgevinsten de oppnådde. Vi kommer ikke bort fra at vi også i år forhandlet med en regjering hvor FrP gikk til valg på å kutte over 6 milliarder til norsk matproduksjon og hvor H har uttalt kutt på 1-2 milliarder!

- Det er de 7. jordbruksforhandlingene jeg har vært med på, og dette er de klart tøffeste og spesielle så langt sa Brita Skallerud til forsamlingen.

Jordbruksforhandlingene starter med at vi går nøye igjennom fylkeslaga sine innspill. Vi har møter med alle organisasjonene i landbruket og det er representantskapet som gir forhandlingsutvalget rettesnora for prioriteringene i forhandlingene kunne Skallerud fortelle.

Vi ble tatt med på en reise gjennom forhandlingene fra start til mål og Skallerud kunne fortelle at næringskomitèn ved behandlingen av jordbruksoppgjøret i fjor hadde usedvanlig mange merknader og at forhandlingsutvalget brukte disse. Riktignok var ikke Staten enig i alle tolkningene Bondelaget hadde.

- Utgangspunktet for forhandlingsutvalget er alltid at målet er å få til en avtale.

- Natt til fredag 13. forhandler vi hele veien og ingen sover, og som dere kjenner til kom både lekkasjen om løsdrifstkravet og den feilsendte sms`en fra Leif Forsell.  Ingenting var avklart ennå i forhold til utfall og når  vi endelig gikk inn for landing 1. pinsedag om morgenen hadde vi vært igjennom mange tøffe runder.

- Avtalen er det beste vi kunne få til med det regimet vi har nå, og ikke minst betydde det mye av vi kunne være med å styre hvordan pengene skulle brukes avsluttet Skallerud.