Takk til alle som har vært med og lagt ut rundballer slik at alle fra Oslo på vei til Hallingdal – og alle andre steder i fylket - har sett at dette dreier seg om et matvalg. Takk til alle som har vært med og delt ut brosjyrer. Ikke minst takk til dere som har vært med og frontet matproduksjon og landbruk i media enten det har vært gjennom reportasjer eller leserinnlegg.

Vi har klart å være med å synliggjøre de politiske skillelinjene i mat- og landbrukspolitikken. Vi har klart målsettingen om å sette matproduksjon på dagsorden.

 

Vi står foran et regjeringsskifte med Erna Solberg i statsministerstolen, men mye er uklart om regjeringssamarbeid og regjgeringserklæring. Trolig vil dette ta noe tid å få på plasse. Sikkert er det at ikke blir mange hvileskjær framover. Vi må fortsette å jobbe for at matproduksjon og landbruk skal komme på dagsorden, vi har gode argumenter for å styrke matproduksjon – men også et krevende politisk farvann å jobbe mot.


Vi trenger å ha dere alle med på laget! Vi takker for innsatsen så langt, og inviterer dere til å brette opp ermene å fortsette å være med å jobbe for å styrke norsk matproduksjon!

 

 

 

 

 

 

Torunn Hovde i fjøset.

 

Hilsen fylkesstyret og oss på kontoret.