- Landbrukslaget kunne by på god stemning og serverte pølser, kaker og is til alle frammøtte sier Jon Tveiten som sitter i styret i Hole Landbrukslag.

Pølser må til. Foto: Jon Tveiten Skuterud

De hadde storfint besøk også da Dag Otto Lauritzen stakk innom, Lauritzen tok seg god tid og fikk servert både pølser og is.

Storfint besøk. Foto: Jon Tveien Skuterud

Både bønder og sambygdinger hadde tatt turen til arrangementet som foregikk hos Ola og Anne Fjelstad på Syr.

- Uoffsielle tellinger tilsier at det var omtrent 200 personer innom og av disse var det nesten 60 barn, dette kan bare beskrives med ett ord sier – kjempesuksess, sier Tveiten Skuterud.

Alle foto: Jon Tveiten Skuterud

Både store ogs små koste seg. Foto: Jon Tveiten Skuteud.

Foto: Jon Tveien Skuterud

Landbrukslaget viste fram landbruket og bygda på en flott måte.