Stillingen er en deltidsstilling i inntil 50% og daglig leder har ansvaret for den dagelige driften av SNS BL. Kontorsted vil være Buskerud Bondelag sine kontorerer på Hønefoss.

Vi ser etter en person som kan tenke seg å jobbe med å planlegge, organisere, tilrettelegge og gjennomføre kurs for landbruket og landbruksrelatert virksomhet.

Du kan se hele stillingsannonsen her.

Søknadsfrist:20.02.2016. Søknad sendes elektronisk til wenche.redzepi@bondelaget.no

Kontakpersoner for nærmere informasjon: Organisasjonssjef Wenche H. Redzepi (tlf 92 41 41 37) eller styreleder SNS BL Lars Halvard Wetterstad (tlf.95 84 70 19)