Skaff oversikt over fôrsituasjonen

På Gol var det Aslak Botten fra NLR Østafjells som orienterte om forsituasjonen, på Rødberg var det Marit Hage Landsverk som tok seg av denne oppgaven.  – Skaff oversikt over foret og lag en fôrplan, sa Aslak Botten.  Botten gikk igjennom mulige tiltak på enga og orienterte også om at NLR drev med forformidling. - Om graset er brunt nå så er det ikke dødt, det vil komme seg igjen om det kommer regn, sa Botten. Botten var også innom gjødslingsstrategier på enga. – Bruk alt fulldyrka areal til slått, poengterte Botten. Botten var også innom forverdien på halm.

Marit Hjelmeseth fra bedriftshelsetjenesten i Hallingdal oppfordret deltagerne på møtet på Gol til å ta kontakt om noen trenger noen å prate med i en vanskelig situasjon.  – Hodet vårt kan lage mye krøllball  når vi er i en vanskelig situasjon, da er det lurt å ha noen å prate med, sa Hjelmesett.

Aslak Botten fra NLR Østafjells

Lite grovfor – hva gjør vi?

Eirin Trinterud innledet fra Felleskjøpet på møtet på Gol, på Rødberg var det  Jostein Mikael Hårstad som innledet.

-Send alle dyr som kan ut i utmarka og bruk beiter. Ved manuell tildeling av kraftfor – husk at dette må fordeles over flere ganger, sa Trinterud.

Trinterud viste til at Felleskjøpet har vært tett på slike situasjoner tidligere. – Vi har produkter og løsninger på plass, og produksjonen ute på gårdene må intensiveres for å spare grovfôr. Trindterud og Hårstad gikk igjennom alternative formuligheter for de ulike produksjonene på møtene på Gol og Rødberg.  – Videre aktivitet blir koordinert med Nortura, Tine, NLR og andre aktuelle aktører, sa Trinterud.  Hun kunne også orientere om at FKA har sendt sms til alle kornprodusenter om å ta vare på halmen. – Reduser grovfortildelingen nå, og gå inn med fiberrik kraftforblanding. Vi er også avhengig av å utnytte halmen til fôr i år, poengterte Trinterud

 

Fylkesmannen har god oversikt over situasjonen i Buskerud

Fylkesmannen har god oversikt over situasjonen i Buskerud og vi samarbeider også tett med de andre fylkesmennene rundt Oslofjorden, innledet fagsjef hos Fylkesmannen i Buskerud Otto Galleberg på begge møtene. Fylkesmannen skal håndheve forskrifter fra Landbruksdirektoratet og samtidig også rapportere inn status til Landbruksdirektoratet.

Galleberg redegjorde for ordningene med avlingsskade-erstatning, det er 30% egenandel på avlingsskade-erstatningen. Det er de siste 5 åra som danner grunnlaget for beregningen. – Det er svært viktig at dere melder fra til kommunen så fort som mulig om avlingsskade, poengterte Galleberg. Galleberg orienterte også om at det i år ikke er krav om at kommunen skal kontrollere arealene, men det er viktig å melde fra før dere høster.

Det er mulig å søke om forskudd på avlingsskade-erstatning, og det er også åpnet for nulltoll på import av høy og halm. Innovasjon Norge har også åpnet å utsette avdrag på lån kunne Galleberg fortelle. Galleberg fikk mange spørsmål rundt avlingsskade ordningen.

Otto Gallebrg fra Fylkesmannen

Ikke slakt ned mer enn det som er helt nødvendig.

-Vi i Nortura har merket tørken godt, det er mye dyr som meldes inn til slakt. Vi håper at det ikke slaktes ned mer enn det som er absolutt nødvendig, innledet Grethe Ringdal fra Nortura. Ringdal  orienterte også om slaktekapasiteten, og kunne fortelle at de har som mål å slakte ned det som kommer inn. – Reduksjon av besetningen er et kostbart tiltak og det tar lang tid å bygge seg opp igjen så om man klarer å endre forregimet er det bra. Ikke ta forhastede beslutninger, poengterte Ringdal

Grethe Ringdal fra Fellsekjøpet

Ta vare på hverandre.

Ole Anders Hodnungseth fra fylkesstyret i Buskerud Bondelag oppfordret folk til å ta vare på hverandre. – Vi i Bondelaget har et godt organisasjonsapparat, vi har både lokallag, et fylkesstyre og kontoret til Buskerud Bondelag som kan kontaktes.

Hodnungseth oppfordret også til å ta kontakt med regnskapskontor og bank på et tidlig tidspunkt om det ser dystert ut framover. -Vi venter alle på regn, og må gå i håpet om at vi får litt væte til 2. slåtten sa Hodnungseth og ønsket alle til lykke til med forsanking framover.

-Det er bra å se at så mange kommer på et fagmøte, men situasjonen bak er ikke så hyggelig sa Hodnungseth og oppfordret folk til å ta vare på hverandre i en utfordrende situasjon.

Ole Anders Hodnungseth fra styret i Buskerud Bondelag

 

Grehte Ringdal og Jon Lilleslett, begge fra Nortura i samtale om den vanskelilge situasjonen mange bønder er i.