Lanbrukspolitikk og jordbruksforhandlinger

Fylkesleder Egil Chr. Hoen innledet på regionmøte, og den første bolken handlet om landbrukspolitikk. Fylkesleder gjennomgikk hovedpilarene i landbrukspolitikken. – Alle har hørt om gul, blå og grønn boks men kanskje ikke alle veit hva det betyr, sa fylkesleder Hoen og gjennomgikk hva som ligger i de enkelte boksene og forklarte forskjellen på målpris og volum-modell.

Engasjementet i salen var bra, og det dukket opp mange spørsmål og innspill underveis.

Markedsregulering var også et viktig tema, og fylkesleder påpekte at vi må huske på at det er vi som bønder som sjøl som betaler for markedsreguleringen.

Fylkesleder Hoen gikk også igjennom hovedprioriteringene foran jordbruksoppgjøret i 2017. – Det ble et spesielt år med brudd etterfulgt av de såkalte «fordelingsforhandlingene» etter at Stortinget hadde satt rammen sa Hoen og gikk også igjennom hva som i hovedtrekk ble resultatet.

Overproduksjon av sau og lam var også tema, aktiv produksjonstilpasning blir viktig framover sa fylkesleder Hoen. Andre temaer som ble belyst var ammeku og korn-kraftfòr politikken.

Kom med innspill til jordbruksforhandlingene

-Vi har vært innom mange temaer i dag, og nå håper vi at dere har fått mye god bakgrunnsinformasjon så dere kan kommer med mange innspill til oss i den videre behandlingen av jordbruksoppgjøret avsluttet fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Gjengen fra Hole og Ringerike

Fylkesleder Egil Chr. Hoen innleder

 

 

J