Stort engasjement

Fredag 27. oktober møttes et 40-talls mennesker på Renskaug Verstgård for å diskutere muligheten for å etablere en mathall i Lier for hele regionen vår. Formålet med møtet var å lodde stemningen blant produsenter og matnettverk om dette er noe vi skal gå videre med

- Inntrykket mitt er at det er stort engasjement rundt saken og jeg vil også oppfordre alle til å engasjere seg framover, sier Egil Chr. Hoen og fortsetter. – Dette kan bli en veldig viktig arena for å vise fram landbruket i fylket vårt.

Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Egil Chr. Hoen

Mathall – fra løse planer til realitet?

Harald Buttedahl, primus motor fra Lier, har gjort mye forarbeid i forhold til etablering av en mathall i Lier og innledet på møte. Buttedahl orienterte om forankringen i det regionale partnerskapet i Buskerud, møter med fylkeskommunen og mulighetene for å bruke den eksisterende låven som utgangspunkt. – Det er et godt tegn at så mange møter opp, sier Buttedahl. Det kom også mange gode spørsmål og innspill fra salen. – Det er naturlig og viktig siden vi er i en tidlig fase av prosjektet.

Både Hoen og Buttedahl framhever at det er svært viktig at et samlet fylkesting står bak og støtter prosjektet. – Det betyr svært mye at vi har politikerne med på laget, sier Hoen og Buttedahl.

Primus motor, Harald Buttedahl

Støtte fra et enstemmig fylkesting

Fylkesvaraordfører Olav Skinnes deltok også på møtet og bekreftet Buskerud Fylkeskommune sin positive innstilling til prosjektet. – Det er et enstemmig fylkesting som står bak vedtaket og vi har stor tro på at dette kan være med å løfte landbruket i hele Buskerud. Selv om mathallen ligger i Lier handler dette prosjektet om hele Buskerud og hele regionen, poengterte Skinnes.  – Skal vi ta dette prosjektet videre må det forankres blant produsentene og i næringa, og den forankringen vi gjør i dag på dette møtet er et grunnleggende viktig steg.

- Vi har fått mange gode innspill fra gruppearbeidet i dag og ser fram til å gå igjennom alle svarene og tar med oss disse innspillene videre, sier Hoen og Buttedahl.

S

Stort engasjement i gruppene

Klart det går!

Frode Kristensen fra Matmerk avsluttet dagen den betegnende overskriften «Klar det går!» på innlegget.

-Dere har alt i sikte og vet omtrent hvor dere skal, det er et godt utgangspunkt sa Frode Kristensen fra Matmerk og fortsatte. -Det er ikke noe vist i å ha med de som ikke tror det er mulig å få det til. Det er lett å finne mye som kan diskuteres – men finn ut hva dere er enig om. Prosessen er helt avgjørende – en må bygge nedenfra og opp skal det fungere, fastslo Kristensen.

Kristensen orienterte også om hva Matmerk kan bidra med en i en slik prosess.

Frode Kristensen fra Matmerk

 

 

Hoen, Skinnes og Buttedahl i samtale.

En optimsitisk Harald Buttedahl etter møtet!