Hvordan jobbe framover

Fylkesleder Håkon Haug Laa innledet kort før leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes slapp til. Haug Laa tok opp den bekymringsfulle utviklingen i kornareal og viste til at kornarealet ikke har vært lavere  siden 1972. – Jeg har tenkt mye de siste dagene, det er mye trykk i media om dagen særlig med tanke på rødt kjøtt. Flere har tatt kontakt og synes situasjonen er vanskelig, hvordan skal vi håndtere dette framover, spurte Haug Laa.

Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa

Fint å komme ut av Oslo-gryta.

Lars Petter Bartnes kunne fortelle at Buskerud Landbruksskole ikke var helt ukjent. – Jeg har gått her et år, og jeg imponert over det som er gjort av investeringer her. Det er viktig at Buskerud har et slikt fyrtårn i naturbruksutdanning, innledet Bartnes.

Bartnes kunne fortelle at det er mye arbeid mot Storting og regjering. – Men det er veldig godt å komme ut av Oslo-gryta og treffe dere, fastslo Bartnes.

Samhold gir styrke

Bartnes var innom mange temaer og dro fram flere eksempler på hva vi har oppnådd når næringa kollektivt har stått sammen og hatt stor slagkraft.  -Vi må sørge for at vi har folks oppslutning rundt landbruket og at bønder gjør en viktig jobb for samfunnet, det er en forutsetning for at vi også skal være interessante for politikerne, fortsatte Bartnes.

-Vi har god selvtillit på dyrehelse, dyrevelferd og trygg mat. Nå må vi sammen jobbe for også å få den samme selvtilliten på klima, understreket Bartnes.

Mange temaer ble berørt i løpet av møtet så som dyrevelferd og dyrevelferdsprogrammene, grunnpilarene i jordbrukspolitikken, markedsregulering og mange andre temaer. Det var stort engasjement under møtet med mange gode spørsmål fra salen.

En engasjert Lars Petter Bartnes innledet

Pausemat med og god stemning

Mange hadde tatt turen til Buskerud Landbruksskole for å høre på Lars Petter Bartnes.