-Dette har blitt et ennå mer aktuelt tema sett i lys av det som skjer internasjonalt, og vi håper mange finner veien til møtet, sier lokallagsleder i Norderhov Sogneselskap Lars Fredrik Stuve.

I Hurdalsplattformenstår det bl.a.: «Regjeringa vil etablere beredskapslagring for korn» og «Mål om sjølforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer korrigert for import av fôrråvarer på 50 %». Dette vil vi utfordre politikerne på. Lars Fredrik Stuve, leder i Norderhov Sogneselskap vil også gi en historisk oversikt over hva som har skjedd vedr. beredskapslagring av korn og utviklingen i norsk kornproduksjon.

Til møtet kommer Egil Chr. Hoen fra Norges Bondelag, stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen fra Ap, stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Sp, stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad fra SV og landbrukspolitisk talsmann Harald Moskvil fra MDG

Program for møtet.