Store merkostnader og ulemper for beitebrukerne etter saltsteinforbud

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Sentrale personer i Bondelaget som har jobbet med CWD-problematikken; Håkon Haug Laa fylkesleder i Buskerud Bondelag, Anja Fyksen Lillehaug, seniorrådgiver i Norges Bondelag og Eldor Bjerke rådgiver i Buskerud Bondelag.

Tirsdag denne uka møtte næringa og beitebrukerne Mattilsynet for å oppsummere beitesesongen etter saltsteinforbudet i Nordfjella.

–Det er ikke tvil om at saltsteinforbudet har hatt store negative konsekvenser for beitebrukerne, sa Anja Fyksen Lillehaug fra Norges Bondelag i sin oppsummering av spørreundersøkelsen til beitebrukerne.

Spørreundersøkelsen viser store ulemper og merkostnader

-Hvor effektivt er saltstein i forhold til strøsalt, var spørsmålet Anja Fyksen Lillehaug innledet med når svarene fra spørreundersøkelsen til beitebrukerne skulle oppsummeres. Lillehaug konkluderte med at saltstein er ekstremt effektivt sammenlignet med strøsalt. - Mange har brukt mange ekstra dager på tilsyn som følge av saltsteinforbudet og kun 3% oppgir at de ikke har hatt problemer utover normalt, sa Lillehaug.

 De harde faktaene fra spørreundersøkelsen viser at det er lagt ned 18.000 arbeidstimer med ekstra tilsyn som følge av saltsteinforbudet. Dette er en merkostnad på 4,45 MNOK når en tar utgangspunkt i satser fra erstatningsforskriften.

Ekstra-arbeidet med sank representerer en ekstrakostnad på 2 MNOK.  -Mange dyr har gått ut av beiteområdet, ca. 3200 dyr, og om en regner at 1/3 av disse er søyer som må sjaltes ut så representerer dette et tap på 3,8 MNOK, fastslo Lillehaug.

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser også at mange dyr har kommet hjem før normalt og en har måttet starter oppforing allerede i august og mange melder om lave lammevekter. Undersøkelsen viser at hver beitebruker i gjennomsnitt har tapt minst 41.000 kr/beitebruker pr 15.10.19.

Anja Fyksen Lillehaug fra Norges Bondelag oppsummerte resultatetene etter spørreundersøkelsen som ble sendt beitebrukerne.

Næringa ber om funksjonell salting

-Det er beitenæringa som sitter igjen med svarteper som en uskyldig tredjepart og må bære merkostnadene, det føles urettferdig for beitebrukerne, sa fylkesleder Håkon Haug Laa. Haug Laa understreker at Bondelaget med både fylkeslaget, Norges Bondelag sentralt og lokale beitelag har lagt ned mye arbeid med soneforskriften både i form av møter, oppfølging, høringssvar og annet. – Det har vært et veldig godt samarbeid mellom alle parter på næringssida, sier Haug Laa.

Det som har kommet fram her i dag med eksempler på mange smarte løsninger viser at det er mulighet for å få til funksjonell salting som også ivaretar at vi ikke skal ha avrenning av salt til grunn.  – Vi ber om at myndighetene straks ser på mulighetene for at vi kan bruke dette fra neste beitesesong, poengterer Haug Laa.

Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa, mener det må åpnes for funksjonell salting.

 

Tynnslitt tillit til Mattilsynet

Beitebrukerne oppsummerte sine erfaringer med beitesesongen 2019, Jon Sand fra Hol Sankelag var en av dem. -Når CWD først ble oppdaget var næringa med på en stor dugnadsinnsats sammen med Mattilsynet.  Når soneforskriften igjen var ute på høring sendte ei samlet næring inn sitt høringsinnspill i mars, etter dette hørte vi ingenting, sa Sand. Han fortalte at de slapp de første sauene 13.06. og de siste ble kjørt opp 24.06. -Når salsteinforbudet kom så 25. juni, på verst tenkelig tidspunkt når beitesesongen allerede er i gang da sier det seg selv at tilliten til Mattilsynet er svært tynnslitt, fastslo Sand. Han etterlyste også informasjon fra Mattilsynet til grunneierne.– Dette møtet har likevel gitt tro på at det er mulig å etablere et samarbeid igjen, avsluttet Sand.

 

Det var mange frammøtte fra beitelagene og næringa på møtet. Flere ordførere fra de berørte kommunene var også til stede.

 

 

 

 

 

 

Startskudd for jordbruksforhandlingene 2019

I dag går startskuddet i Buskerud Bondelag for jordbruksforhandlingene 2019. – Det er veldig nyttig å samle både styret og utvalgene våre til et felles startskudd for jordbruksforhandlingene, sier fylkesleder Egil Christopher Hoen. I år som i fjor har vi også med oss regnemesteren i Norges Bondelag, Anders Huus, til å innlede for oss.

Nyttig møte med Venstre i Buskerud

Tirsdag 11. desember møtte vi Venstre i Buskerud. -Å ha god dialog med de politiske partene er viktig, og vi er svært glad for at partiene tar seg tid til å møte oss, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen. Fra Venstre møtte Amund Wengen, Erik Hørluck Berg, Helge Stiksrud og Sissel Urke.

Møt jordbær- og kornbonden fra Modum

Steffen Green sitter i styret i Buskerud Bondelag og er 2. generasjonsbonde på Breivik gård hvor hovedproduksjon er jordbær og korn. Om vinteren er brøyting en viktig aktivitet. -Gården har røtter langt tilbake, men foreldrene mine kjøpte gården i -91, sier Green.

Stappfullt på kurs i grunneier-rettigheter

Det var stappfullt i Felleskjøpets lokaler i Drammen da Buskerud Bondelag og Studieforbundet Næring og Samfunn Buskerud, landbruk arrangerte kurs i grunneier-rettigheter 04.desember – Det er tydelig at vi her har truffet et behov, sier Ole Andreas Lilloe-Olsen fra Buskerud Bondelag og Ingrid B. Terum fra Studieforbundet.

Møt kornbonden fra Skoger

Ole Hans Unelsrød sitter i styret i Buskerud Bondelag og er stolt kornbonde fra Skoger. – Jeg driver drøyt 1000 da, av disse er 275 da eget areal og resten leid areal. Som mange andre har også Unelsrød tilleggsnæring knyttet til gårdens ressurser, om vinteren brukes traktor til brøyting i Drammensområdet og fjoråret var et hektisk år i så måte.

Møt sauebonden og entreprenøren fra Ål

I tida fram mot jul vil vi presentere fylkesstyremedlemmene. Førstemann ut er Håkon Haug Laa, han er nestleder i styret i Buskerud Bondelag. Han holder til i Ål og er sauebonde. – Ål er et flott sted, og jeg trives som sauebonde med ca. 80 vinterfora i fjøset. I tillegg driver jeg med entreprenørvirksomhet, sier Haug Laa.

Vi gratulerer nye og gjenvalgte ledere i lokallaga

Nå er vi nesten i mål med så og si alle årsmøtene i Buskerud. Mange lokallagsledere ble gjenvalgt men vi har også flere nye lokallagsledere. Vi gratulerer både nye og gjenvalgte lokallagsledere!

Hilsen fra bønder i Malawi

Ledermøtet fikk lørdag morgen storfint besøk. Indira Teo er kvinnebonde i Malawi fortalte om hvordan hun og hennes kollegaer møter klimautfordringene i praksis. Et innlegg som berørte, og ga mange gjenkjennende nikk fra bønder i salen.

Rekordstort ledermøte

Nærmere 140 lokale tillitsvalgte i Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag er nå sammen med gjester fra landbrukets organisasjoner samlet til ledermøte med politiske og organisatoriske drøftinger på Klækken Hotell.

Vi gratulerer ASK Gård Foredling med BU-prisen.

Ask Gård produserer håndlaget økologisk spekemat og kjøttvarer. Med fokus på godt håndverk og norske råvarer har de utviklet produkter som holder et internasjonalt nivå. I dag ble Buskerud-bedriften hedret med bedriftsutviklingsprisen i landbruket. – Dette setter vi veldig stor pris på, sier Kristoffer og Anne Marthe Evang.

Stressfri rekruttering

Arbeidsgivere i landbruket inviteres til møte om sesongarbeidskraft torsdag 8. november kl. 08.30-10.00 i kantina hos Mester Grønn på Liertoppen. Landbruket i Lier og omegn har behov for mange sesongarbeidere i vekstsesongen. Frokost serveres fra kl. 08.00. Påmelding til Næringsforeningen i Drammen : post@nfdr.no eller Lier Bondelag: hans@lier-regnskap.no

Årsmøtene i gang for fullt

Årsmøtene i lokallaga i Buskerud er i gang for fullt. Flesberg og Rollag/Veggli har fått ny leder, det samme har Hurum. Vi gratulere henholdsvis Kari Solibakke Klev og Brynjar Kalager Folkvord. Vi gratulerer også gjenvalgte ledere i Gol, Ål, Lier, Nore og Uvdal, Hole og Hol.

Dette skjer i Buskerud Bondelag

Mandag
20
januar

Regionmøte øvre Buskerud, Frøysokstugu Gol

Gol
Onsdag
22
januar

Regionmøte nedre Buskerud

Lier, Renskaug vertsgård
Tirsdag
28
januar

Styremøte Buskerud Bondelag

Hønefoss

Våre samarbeidspartnere