Store merkostnader og ulemper for beitebrukerne etter saltsteinforbud

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Sentrale personer i Bondelaget som har jobbet med CWD-problematikken; Håkon Haug Laa fylkesleder i Buskerud Bondelag, Anja Fyksen Lillehaug, seniorrådgiver i Norges Bondelag og Eldor Bjerke rådgiver i Buskerud Bondelag.

Tirsdag denne uka møtte næringa og beitebrukerne Mattilsynet for å oppsummere beitesesongen etter saltsteinforbudet i Nordfjella.

–Det er ikke tvil om at saltsteinforbudet har hatt store negative konsekvenser for beitebrukerne, sa Anja Fyksen Lillehaug fra Norges Bondelag i sin oppsummering av spørreundersøkelsen til beitebrukerne.

Spørreundersøkelsen viser store ulemper og merkostnader

-Hvor effektivt er saltstein i forhold til strøsalt, var spørsmålet Anja Fyksen Lillehaug innledet med når svarene fra spørreundersøkelsen til beitebrukerne skulle oppsummeres. Lillehaug konkluderte med at saltstein er ekstremt effektivt sammenlignet med strøsalt. - Mange har brukt mange ekstra dager på tilsyn som følge av saltsteinforbudet og kun 3% oppgir at de ikke har hatt problemer utover normalt, sa Lillehaug.

 De harde faktaene fra spørreundersøkelsen viser at det er lagt ned 18.000 arbeidstimer med ekstra tilsyn som følge av saltsteinforbudet. Dette er en merkostnad på 4,45 MNOK når en tar utgangspunkt i satser fra erstatningsforskriften.

Ekstra-arbeidet med sank representerer en ekstrakostnad på 2 MNOK.  -Mange dyr har gått ut av beiteområdet, ca. 3200 dyr, og om en regner at 1/3 av disse er søyer som må sjaltes ut så representerer dette et tap på 3,8 MNOK, fastslo Lillehaug.

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser også at mange dyr har kommet hjem før normalt og en har måttet starter oppforing allerede i august og mange melder om lave lammevekter. Undersøkelsen viser at hver beitebruker i gjennomsnitt har tapt minst 41.000 kr/beitebruker pr 15.10.19.

Anja Fyksen Lillehaug fra Norges Bondelag oppsummerte resultatetene etter spørreundersøkelsen som ble sendt beitebrukerne.

Næringa ber om funksjonell salting

-Det er beitenæringa som sitter igjen med svarteper som en uskyldig tredjepart og må bære merkostnadene, det føles urettferdig for beitebrukerne, sa fylkesleder Håkon Haug Laa. Haug Laa understreker at Bondelaget med både fylkeslaget, Norges Bondelag sentralt og lokale beitelag har lagt ned mye arbeid med soneforskriften både i form av møter, oppfølging, høringssvar og annet. – Det har vært et veldig godt samarbeid mellom alle parter på næringssida, sier Haug Laa.

Det som har kommet fram her i dag med eksempler på mange smarte løsninger viser at det er mulighet for å få til funksjonell salting som også ivaretar at vi ikke skal ha avrenning av salt til grunn.  – Vi ber om at myndighetene straks ser på mulighetene for at vi kan bruke dette fra neste beitesesong, poengterer Haug Laa.

Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa, mener det må åpnes for funksjonell salting.

 

Tynnslitt tillit til Mattilsynet

Beitebrukerne oppsummerte sine erfaringer med beitesesongen 2019, Jon Sand fra Hol Sankelag var en av dem. -Når CWD først ble oppdaget var næringa med på en stor dugnadsinnsats sammen med Mattilsynet.  Når soneforskriften igjen var ute på høring sendte ei samlet næring inn sitt høringsinnspill i mars, etter dette hørte vi ingenting, sa Sand. Han fortalte at de slapp de første sauene 13.06. og de siste ble kjørt opp 24.06. -Når salsteinforbudet kom så 25. juni, på verst tenkelig tidspunkt når beitesesongen allerede er i gang da sier det seg selv at tilliten til Mattilsynet er svært tynnslitt, fastslo Sand. Han etterlyste også informasjon fra Mattilsynet til grunneierne.– Dette møtet har likevel gitt tro på at det er mulig å etablere et samarbeid igjen, avsluttet Sand.

 

Det var mange frammøtte fra beitelagene og næringa på møtet. Flere ordførere fra de berørte kommunene var også til stede.

 

 

 

 

 

 

Planlegg for nytt RMP regelverk når våronna starter

Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus har nå fått et felles Regionalt miljøprogram (RMP). Miljøprogrammet er utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Viken i tett samarbeid med representanter fra faglagene i vår region. Flere tilskuddsordninger er fjernet, en del er endret og noen nye er kommet til.

Håkon Haug Laa valgt som ny leder i Buskerud Bondelag

Håkon Haug Laa fra Ål ble valgt som ny leder i Buskerud Bondelag, som nestleder ble Steffen Green fra Modum valgt. Med seg i styret har han også Ole Hans Unelsrød, Nina Basberg, Bernt Gran og Ole Anders Hodnungseth som er fast møtende vara. – Jeg takker for tilliten og skal gjøre det beste jeg kan for Buskerudbonden framover, sa Haug Laa til årsmøtet

Egil Christopher Hoen kåret til årets Gla`bonde

Buskerud Bondelag har hvert år de seinere åra kåret «Årets Gla’bonde». Årets pris ble delt ut til avtroppende fylkesleder Egil Chr. Hoen for sin innsats for landbruket gjennom mange år. Prisen ble delt ut til stor applaus under årsmøtemiddagen og det var en rørt fylkesleder som takket for prisen. – Dette betyr veldig mye, sa fylkesleder Hoen.

Hemsedal bondelag - årets bondelag i 2018

Tradisjonen tro blir det utdelt flere priser under årsmøtet. På ettermiddagen på årsmøtets første dag ble prisen for årets lokallag delt ut. -Det er alltid like hyggelig å dele ut denne prisen. Vi gratulerer Hemsedal Bondelag, sa fylkesleder Hoen og kom nærmere inn på begrunnelsen.

Årsmøte i Buskerud Bondelag er i gang

Årsmøte i Buskerud Bondelag er i gang på Lampeland hotell. - Jeg håper alle får en god opplevelse og at møtet frister til økt engasjement i faglaget vårt, sa fylkesleder Hoen da han ønsket velkommen til årsmøtet

"Bondedugurd"

Ål bondelag arrangerte "Bondedugurd" i Hallingdal feriepark onsdag 13. februar. 15 bønder møtte fram til triveleg lag, felles dugurd og ein god prat.

MatRiket

Forprosjektet MatRiket startet i juni 2018 og går nå inn i en avsluttende fase. Vi har gleden av å invitere til et informasjonsmøte, der status og mulighetene i MatRiket presenteres. Møtet finner sted i Gildehallen Espedal Gartneri, Ringeriksveien 48, 3414 Lierstranda. Dato: 4. april. Tid. Kl. 18.30 – 20.30

Stinn brakke på åpent møte

Det var stinn brakke med rundt 80 deltakere på Tyrifjord Hotell onsdag kveld. Buskerud Bondelag inviterte til åpent møte med Christian Anton Smedshaug som innledet om muligheter og utfordringer for norsk landbruk framover. – Veldig moro at så mange har funnet veien hit, sa fylkesleder Egil Chr. Hoen da han ønsket velkommen til møtet.

Eierskiftekurs

Sparebank 1 Økonomihuset AS arrangerer eierskiftekurs onsdag 13. mars på Klækken Hotell. Kurset er for alle som vurderer å overta eller overdra gård eller for andre som vil lære mer om generasjonsskifte.

Målet er å bli tre ganger så bra

-Målet må være å bli tre ganger så bra når tre fylkesmannsembeter har slått seg sammen, sa landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud da hun ønsket velkommen til det første regionale partnerskapet felles for alle tre Viken-fylkene og Oslo. -Fylkesmannens jobb er å sikre likebehandling, og vi skal sørge for fortsatt å ha tett kontakt med kommunene og næringa, avsluttet Glomsrud Saxrud i sin innledning.

Stormøte - jordbruksforhandlingene

Buskerud Bondelag inviterer til åpent møte på Tyrifjord Hotell 20.februar hvor Christian Anton Smedshaug er innleder, her skal vi både se i krystallkula og diskuterer jordbruksforhandlingene 2019.

Godt fornøyd med møter med Mattilsynet

Denne uka har vi hatt møter sammen Mattilsynet, startskuddet gikk på Gol på tirsdag og torsdag var det møte på Fossesholm. Nærmere 80 deltok på de to møtene til sammen. Det er husdyrutvalget i Buskerud Bondelag som har stått for begge møtene. – Vi er godt fornøyd med både oppmøte og opplegget, sier Ole Anders Hodnungseth og Per Olav Krekling fra husdyrutvalget og legger til at det var mange gode spørsmål og god dialog på begge møtene. – Vi er veldig glad for at vi har hatt godt samarbeid med Mattilsynet i gjennomføringen av møtene, sier de to.

Dette skjer i Buskerud Bondelag

Mandag
20
januar

Regionmøte øvre Buskerud, Frøysokstugu Gol

Gol
Onsdag
22
januar

Regionmøte nedre Buskerud

Lier, Renskaug vertsgård
Tirsdag
28
januar

Styremøte Buskerud Bondelag

Hønefoss

Våre samarbeidspartnere