Stor bekymring i grønt-næringa

Ola Kure Skinnes åpnet sitt innlegg med å referere fra Jordbrukets krav 2021  - Jordbrukets forhandlingsutvalg mener det er viktig å legge til rette for økt norskandel for frukt, grønt, bær og potet og vil følge opp grøntsatsinga.

-Jeg sammen med to andre unge bønder har satset friskt på bær de siste årene. I fjor gjorde en ny produksjonsmetode at vi tok 12 tonn med bjørnebær og 15 tonn med bringebær fra importen og gjorde om til norskandel. Dette er i tråd med grønt-satsningen, sa Kure Skinnes.

- I år er alt snudd på hode.  Jeg har lenge fryktet å gå konkurs.  De siste tre månedene har vært forferdelige og en stor mental påkjennelse. Jeg er glad vi har vært tre som har kunnet dele bekymringene, fastslo Kure Skinnes.
 

Året kommer til å sette spor i grøntsektoren

Videre uttalte Kures Skinnes at dette året kommer til å sette spor i grøntsektoren, spesielt innfor bærproduksjon. - Her tror jeg vi vil se et stort frafall av produsenter. Bærproduksjon er allerede risikosport med været vi har her til lands. Skal arbeidskraften i framtida være et like stort usikkerhetsmoment som i år forstår jeg at produsenter ikke orker mer, sa Kure Skinnes.

Hva gjør vi videre?

Hva gjør vi videre? Skal vi satse på landbruk som vi hadde på 70 tallet? Eller skal vi fortsette og effektivisere og erkjenne at utenlandsk arbeidskraft er helt nødvendige for at vi skal klare å produsere mat her til lands? Disse spørsmålene stilte Skinnes Kures i sitt innlegg.
-Min mening er at de som mener at norsk arbeidskraft er løsningen ikke har forstått hva grøntsektoren har vært igjennom de siste 30 årene. Vi som har sittet i kontakt med NAV i år vet at det i praksis også er umulig.

-Om vi blir tunget til å bruke bare norsk arbeidskraft er jeg redd vi taper mot importen. Høyere lønninger og stor rullering på mannskapet fra år til år vil føre til mindre effektivitet og enda høyere priser til forbruker Med rekruteringen vi har i dag vil vi på sikt heller ikke klare produsere det volumet forbrukerne etterspør i Norge.

Globalt er det 150 millioner gjestearbeidere. I Spania kommer det arbeidere fra Nord Afrika, til Polen kommer det folk fra Ukraina. I California kommer det folk fra Mexico. Dette er ikke et særnorsk fenomen. 
 

Profesjonalisere næringa
Fokus på klima og bærekraft og økt fokus vegetarisk kosthold er trender blant forbrukerne, og helsedirektoratet anbefaler fortsatt minst 5 om dagen. Alt dette peker alle i retning at vi trenger større produksjon av norske frukt, bær og grønnsaker i fremtiden.   

-Vi må satse på å profesjonalisere næringa. Det innebærer også bruk av utenlandsarbeidskraft. Men det innebærer også å ta i bruk ny teknologi og nye produksjonsmetoder som fører til at vi kan dyrke nye produkter. Her kommer vi til å trenge norsk arbeidskraft med kompetanse innen teknologi og IT, ingeniører utdannelse, agronomutdannelse osv. Dette er attraktive jobber som jeg er helt sikker på at norske utdannede ungdommer gjerne vil ha.

-Bondelaget har et stort ansvar for at myndigheten forstår viktigheten av utenlandsk arbeidskraft i grøntnæringen i fremtiden, avsluttet Kure Skinnes