1/3 av melkekvota blir produsert på stølen.

Øynebråten orienterte om stølsdrifta og historikken.  – Stølen ble kjøpt i 1983, og her oppe har vi to slåtter på de beste skiftene. Vi leverer melka til Tine, om lag 1/3 av kvota blir produsert på stølen og en liten andel av produksjon bruker vi selv til å produsere rømme og mjølkeprim, sa Øynebråten.

 Vertskapet på Øynebråten støl, Magne og Marinanne Øynebråten.

Han kunne også fortelle at de siste tre årene har de hatt åpen støl, og antallet besøkende har vært økende. I 2004 ble det satt opp ny stølsbu. Marianne Øynebråten orienterte om produksjon av rømme og mjølkeprim og vi fikk også ta en titt på melkerommet hvor fire kyr tas inn for melking samtidig.

Hele følget på stølen, fra venstre:   Hans Petter de Fine fra Rødt, Steinar Bleken fra Venstre,  Tore Oppdal Hansen fra Høyre, fylkesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa,  Erik Kaupang fra Arbeiderpartiet, Bendedicte Lund fra Miljøpartiet de Grønne, ordfører i Gol Heidi Granli, Brita Skallerud fra Senterpartiet, Audun Hammer Hovda fra Sosisalitisk Venstreparti, landbruksdirektør for Oslo og Viken Nina Glomsrud Saxrud, Ingar Nergård fra KrF, Wenche H. Redzepi fra Buskerud Bondelag, Ole Anders Hodnungseth fra Buskerud Bondelag, verten på setra Magne Øynebråten, Sissel Røed Waaler fra Buskerud Bondelag, Steffen Green fra Buskerud Bondelag. 

Marianne Øynebråten orienterer om produksjon av rømme og mjølkeprim.

Øynebråten seter

 Tore Oppdal Hansen fra Høyre og ordfører i Gol Heid Granli.

Mange aktive melkebruk i Gol

På vei opp til stølen orienterte styremedlem i Buskerud Bondelag, Ole Anders Hodnungseth, om melkeproduksjon i området.  -I området her er det flere som har bygd nytt og installert melkerobot.Vi har et aktivt miljø med hensyn til melkeproduksjon her i Gol, fastslo Hodnungseth.

Ole Anders Hodnungseth orienterer om melkeproduksjon i Gol