Lokallagsleder i Øvre Eiker, Per Olav Krekling ønsket forsamlingen velkommen og påpekte at det nå var blitt en tradisjon av nye ledere i Norges Bondelag besøkte Øvre Eiker.

Det var store forventninger til Bartnes sin innledning og Bartnes innfridde.

Verdikjeden for mat, bøndene og industrien, er helt avhengig av hverandre åpnet Bartnes. Det blir ikke noe matindustri uten norske råvareleveranser.Vi er 90.000 årsverk til sammen. Primærproduksjon på 38 mrd blir til 130 mrd gjennom verdikjeden. Da er det lett å se at en investering på 14 mrd i landbruket kaster av seg, sa Bartnes innledningsvis.I tillegg leverer vi fellesgoder som kulturlandskap og levende bygder er viktig for turistnæringen.

Vi har gode muligheter i norsk landbruk, fortsatte Bartnes. – Vi har dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd er på et svært høyt nivå i Norge.  Vi har også kontroll- og beredskapssystemer som fungerer som vi har sett gjennom BSE og MRSA tilfellene.

Beredskapssystemet fungerer. MRSA i fokus i Trøndelag. Potensialet for framtida VM-medaljer ligger i landbruket

En skal være forsiktig med å rive ned gjerder før en har spurt om hvorfor de ble satt opp, fastslo Bartnes og refererte til de fire viktige gjerdestolpene i norsk landbrukspolitikk: Importvernet, eiendomspolitikken, markedsbalanseringen og jordbruksforhandlingene med økonomiske virkemidlene.

Det har vært et betydelig press på disse områdene den siste tiden, og disse gjerdestolpene må vi hegne om. - Importvernet er helt avgjørende for norsk produksjon og muligheter i markedet.

Jordvernet er en svært viktig sak for Norges Bondelag, bare 3% av landområdene i Norge er dyrka mark. Matjordressursene i Norge er en marginal ressurs og denne må vi verne om.

Selvforsyningsgraden går nedover og Bartnes avsluttet med å peke på landbrukets løsninger:  Endringer med mål om økt matproduksjon på norske ressurser, trygg og rein mat, inntektsutvikling og kulturlandskap.

 

Ingebrigt Steen Jensen avløste Bartnes og vi fikk se en Steen Jensen i storform, Steen Jensen tok publikum med storm.

Tittelen på foredraget mitt er "En fantastisk framtid for norsk landbruk", og det er jeg sikker på stemmer på sikt sa Steen Jensen til forsamlingen. Jeg jobber med mye med norsk matproduksjon og frambudet videre framover i verdikjeden. Alle er svært opptatt av at vi skal produsere mer norsk mat, og nordmenn er opptatt av kjente norske merkevarer. Vi har mange sterke ressurssterke allianser. Den norske forbrukeren vil ha norskprodusert mat, det er det ingen tvil om, fortsatte Steen Jensen.

At vi ikke klarer å produsere halvparten av det vi spiser er folk opptatt av. Vi har bare sett begynnelsen av klimaendringene, og folk flest er opptatt av at vi skal produsere maten sjøl.

Trenden i tida er at folk blir mer opptatt av mattrygghet, av rein mat, sunn mat og opprinnelse. Trendene er sterke – det betyr at norsk matproduksjon har en fantastisk framtid sa Steen Jensen engasjert til forsamlingen.

Folk hater landbrukspolitikk –dere må snakke om at vi skal lage maten sjøl, at den er sunn, at den er produsert lokaltog at den er trygg, det er det dere må snakke om. Ikke om arealtilskudd og rekanalisering. Den brede folkelige støtten er der, den må bare frigjøres og komme til uttrykk. Snakk om det som nært tallerken og nært ungene – på et språk alle forstår. Vi vil høre om Anette Stryken som produserer smågris og som forteller om hvordan produksjonen foregår og hva hun får for smågrisen.Hadde prisen holdt tritt med øl-prisen skulle smågrisen kostet 26.000,- pr. stk sa Steen Jensen til bifall fra forsamlingen.

Dere står foran jordbruksforhandlingene, jeg vil gjerne gi dere noen råd. Engasjer folket, snakk så folk forstår. Si ja til norsk matproduksjon til Dovre faller. Si ja til norsk mat til våre barn og barnebarn, sa en svært engasjert Steen Jensen.

Vi går til kamp mot politikerne på folkets vegne, det er det vi må fortelle. Og vi må fortelle historiene bak matproduksjon, det er det vi som forbrukere vil høre og det er det vi vil kjøpe.

Vi skal også huske på at betalingsviljen for norsk mat er til stede, fokuser på historien bak. At arbeidsomme bønder står opp om morran for å lage trygg norsk mat. Vi har mat trygghet i særklasse, takk og lov for strenge regle. Det er det dere må fortelle sa Steen Jensen til forsamlingen.

Følelser er viktigere en kalkulator. Det dere sloss for er trygg norsk mat for våre  barn og barnebarn avsluttet Steen Jensen etter taktfast applaus fra salen.